14.08.2015

GCE NODE

Klyngeorganisasjonen GCE NODE ble i juni 2014 tildelt Global Center of Expertise og anses som en av de mest suksessrike klynger i verden.  Vi deler «what a year!»

 Det er evnen til både samarbeide og konkurrere som er suksessfaktoren. Vi deler GCE Node sitt nyhetsbrev «what a year!»


[Tilbake]