23.09.2015

Bli medlemsbedrift

Bli medlem


hensikten med traineeprogrammet


Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Næringen på Sørlandet er i sterk vekst og Trainee Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren.

Trainee Sør gir deltagervirksomhetene tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft som tilfører verdifull kunnskap og nye impulser til virksomheten. I tillegg får virksomheter bygget nettverk med traineer og andre virksomheter på Sørlandet. 9 av 10 traineer får tilbud om arbeid på Sørlandet i etterkant av programmet.

For traineene gir programmet både faglig og personlig utvikling gjennom arbeidserfaring fra tre ulike plasseringer i både offentlig og privat næring, og gjennom mentorordning, fagsamlinger, studieturer og sosiale arrangement.

Alle virksomheter som deltar er medlem i Foreningen Trainee Sør (TS) som igjen er 100% eier av Trainee Sør AS (TSAS).


Programmets omfang


Traineene deltar i et 18 måneders program, som normalt vil være i tre ulike virksomheter, 6 måneder på hvert sted. Opptak av traineene skjer to ganger i året, med oppstart i mars og september.

Virksomhetene som er medlem vil normalt ta inn en trainee for 6 måneder, minst hvert 3. år. Man er knyttet til Trainee Sør-nettverket også i perioder uten trainee.


Fordeler med deltagelse i trainee sør: 


-  Uforpliktende tilgang til ny kunnskap og nye impulser

-  Få innspill som kan utfordre etablerte normer, synspunkt og holdninger i virksomheten

-  Vise virksomheten frem til et nettverk av potensielle arbeidstakere

-  Bygge nettverk med andre virksomheter og nyutdannede på Sørlandet

-  Tilgang til arenaer for samspill med virksomheter innen både offentlig og privat næring


bli medlem


Trykk på «bli medlem nå» og fyll inn skjema for å bli kontaktet av Trainee Sør AS. Har du spørsmål kan du også ta direkte kontakt med vår daglig leder:

Anna Gunningberg
Daglig leder, Trainee Sør AS
Tlf: +47 47 287 300
Mail: Anna.Gunningberg@traineesor.no

Bli medlem i dag

LES OGSÅ:

Se oversikt over virksomhetene som deltar

Virksomheters erfaringer med traineeprogrammet

Om Trainee Sør 


[Tilbake]