23.09.2015

Høyt utdannede velger Sørlandet

Av de 53 høyt utdannede førstejobbsøkere som har deltatt i arbeidserfaringsprogrammet Trainee Sør siden starten, har hele 46 takket ja til jobbtilbud fra bedrifter og virksomheter på Sørlandet.

- Dette er veldig bra og veldig spennende. Først og fremst er det flott for de som har deltatt som traineer og for bedriftene som har ansatt dem. Men det er også flott for Sørlandet som helhet, som har klart å beholde høyt utdannede unge i spennende jobber i landsdelen, sier Sigbjørn Sødal, dekan ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap og styreleder i Trainee Sør.

Det var på siste styremøte i arbeidserfaringsprogrammet at daglig leder Anna Gunningberg la fram tallene som viser hvordan det har gått med 53 traineene som har vært gjennom trainee-programmet så langt. Oversikten er fremkommet gjenom en egen alumnikartlegging som er gjennomført, der samtlige tidligere deltakere har svart.

Kartleggingen viser bl.a. at:

  • 40 av traineene fikk tilbud om jobb i en Trainee Sør-bedrift etter endt program, og 38 av dem takket ja
  • 18 av traineene fikk tilbud om jobb i en annen sørlandsbedrift, og 8 av disse takket ja

- Traineeprogrammet ble i sin tid startet nettopp for å gi høyt utdannede unge en mulighet til å bli kjent med arbeidsliv og karriæremuligheter i Agder. Resultatene som foreligger nå taler i så måte for seg selv: Det ser ut til å virke, sier Sigbjørn Sødal. 

Tar gjerne imot flere trainee-bedrifter

Styrelederen i Trainee Sør tror resultatene til programmet skyldes at en legger stor vekt på utvelgelsen av traineer, og på hvilke virksomheter og arbeidserfaringer som passer for hver enkelt.

- Selv om mange bedrifter er med, er håpet nå at enda flere kan se nytten av programmet og bli med. For det finnes mange flinke unge førstejobbsøkere som enten er fra Sørlandet eller har sin utdannelser herfra, og som mange av landsdelens bedrifter og virksomheter vil ha stor nytte av at de fortsatt blir her. Det finnes nemlig muligheter for flinke og ambisiøse unge på Sørlandet. Undersøkelsen viser at mange av dem har sett det, og det er veldig moro, sier Sigbjørn Sødal.

Kort om Trainee Sør

  • Trainee Sør er et program for nyutdannede kandidater med fagbakgrunn som har naturlig plass i næringsliv og offentlig forvaltning. Hvert år tas det opp nye traineer som får arbeidserfaring fra flere virksomheter på Sørlandet. Frem til årsskiftet 2011/2012 har 53 unge fullført sin trainee-tid på 18 måneder, mens 18 unge er inne i sine løp. Det stilles ikke krav om bestemte fagkretser.
  • Bakgrunnen for programmet er at det i de senere år har vært vanskelig for høyt utdannede kandidater på jakt etter sin første jobb, å få arbeid på Sørlandet. Med trainee-ordningen ønsker en å bidra til å motvirke denne trenden ved å tilby et attraktivt jobbalternativ til denne gruppen.

 


[Tilbake]