07.10.2013

Sparebanken Sør gjør landsdelen rikere

Finans og Risk Management økonomen Line Smith startet sin traineeperiode i Sparebanken Sør. Hun har intervjuet konserndirektør Rolf Søraker om samfunnsansvar og engasjement,

Med et hjerte som banker for Sørlandet og en visjon om å gjøre landsdelen rikere er Sparebanken Sør en viktig samfunnsaktør. Utdeling av gaver og sponsorater viser et ekte engasjement for å bidra til å skape et bedre liv i Agder og Telemark.

20 millioner
Sparebanken sør har en lang tradisjon med å disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål. I 2010 nådde utdelingen ett rekordhøyt nivå på 20 millioner kroner. Gavevirksomheten representerer en betydningsfull del av bankens samfunnsansvar, et fokus som de siste årene har fått økt prioritet.
 
 - Sparebanken Sør har en visjon om å gjøre landsdelen rikere, dette handler om å tilrettelegge for ny virksomhet, arbeidsplasser, boliger, kultur og utvikling, beskriver Rolf Søraker, Stab-direktør i Sparebanken Sør.
 - Utedelig av gaver er for oss et viktig verktøy for vekst og utvikling.
 
Samfunnsengasjement kommer også til syne gjennom ordinær drift, sponsorater og klimapartner avtaler. Mottagerne er mange og varierte, men de har alle en ting til felles - de er med på å gjennomføre bankens visjon.

Sparebanken Sør blei i 2010 hovedsponsor av IK Start

Styrker landsdelen
Sparebankenes gavevirksomhet stammer fra sparebankenes egenart som selveiende institusjoner. Deler av sparebankenes overskudd tilfaller et grunnfond som etter loven kan gis til samfunnet som gaver til allmennyttige formål. Ved hjelp av dette ønsker Sparebanken Sør og bidra til en bærekraftig landsdel med god verdiskapning.
 
Målet er å skape en attraktiv region og styrke Sørlandets omdømme. Banken ønsker å bidra til verdiskapning og vekst for enkeltpersoner, næringsliv, kulturliv, idrett og fellesskapet for øvrig.
 
Et allmennkjent engasjement er hovedsponsor avtalen med IK Start. Søraker refererer til avtalen som et klart valg.
- Valget å gå inn som hovedsponsor var fornuftig. IK Start er Sørlandets største fotballklubb, og vi er landsdelens største bank. En sterk kobling mellom oss og IK Start er derfor til stede. Vi har den samme tilhørligheten og mange av de samme ambisjonene for å skape en rik og framragende landsdel.
 
Banken har også en rekke andre lignende tiltak og vise til. Støtte har de siste årene blant annet blitt utdelt til Arendal Kulturhus, Universitetet i Agder, en rekke idrettsklubber og andre formål som er med på å styrke fylkene banken tilhører.
 
Styrker banken
Gavevirksomheten bringer også fordeler til banken. Et bærekraftig samfunns- og næringsliv legger et godt grunnlag for bankens fremtidige økonomiske resultater, men også evnen til å påvirke denne utviklingen har de siste årene fått økt fokus. I tilegg bidrar tiltakene til et bedret omdømme, økt vekst og god mediedekning for Sparebanken Sør.
Bankens ansatte er også fornøyde.
- Det er all grunn til å være stolt av å arbeide i en bedrift som gir en viktig del av overskuddet tilbake til landsdelen, og som har så mange medarbeidere engasjert i positive og viktige oppgaver, understreker Søraker.

 

Artikkel skrevet av trainee Line Smith

[Tilbake]