12.11.2015

Traineer involvert i veksthus-prosjekt

Spennende aktører har tatt initiativet til å etablere et hus for gode ideer på Lumber i Kristiansand.

Fabian Aaberg

Gründer Bjarne Skeie og teknologiklyngen GCE Node har vært pådriver for et nytt «veksthus», der blant andre arbeidsledige ingeniører fra teknologibedriftene i distriktet skal kunne klekke ut gode ideer.

Tidligere trainee, nå bedriftsrådgiver i DNB, Andreas Eriksen har vært med i denne prosessen. Det har også trainee Fabian Aaberg Andersen. Sistnevnte hadde sin forrige traineeplassering i GCE Node og er der i sin andre periode 50%. De resterende 50% jobber han for Innoventus Sør. Sørlendingen har vært et godt bindeledd mellom de to aktørene i dette prosjektet.  

Det nye idéklekkeriet skal holde til i lokaler på Lumber i Kristiansand, i et bygg på 1200 kvadratmeter.

- Hvis man har en idé og kommer til oss, vil vi først evaluere ideen. Hvis den er nyskapende og har potensial, vil personen som hadde ideen bli en del av miljøet på huset i inntil tre måneder, forteller Kamilla Sharma, administrerende direktør i innovasjonsselskapet Innoventus Sør, som er ansvarlig for veksthuset.

- Etter tre måneder tar vi en ny vurdering av ideen i et panel bestående av interne og eksterne ressurser. Da vil det vurderes om det aktuelle prosjektet er godt nok til å realiseres. Hvis det er det, vil det bli hentet inn nødvendig kompetanse som kan bistå i den videre prosessen, sier hun.

Les hele saken i FVN. 


[Tilbake]