16.06.2016

Kristiansand og byutvikling - sett på med Vestlandske øyne

av Maria Steinstø

-        Jeg er oppvokst på Vestlandet. Kristiansand har for meg vært Color Line og Dyreparken. Så feil kunne en ta. Jeg er utdannet urban designer, og synes det er viktig med gode by-områder som kan skape rom for ulike aktiviteter og folkeliv.

Bilde: Asplan Viak / Kristiansand Kommune.

Min første plassering er hos Kristiansand Kommune i By- og samfunnsenheten. Jeg er heldig og får være involvert i mange spennende prosesser. Diskusjoner om Hamrevann som nytt boligområde, utvikling av Vestre Havn som ny bydel, arkitektkonkurranse om Siloen og hvordan utvikle den til nytt kunstmuseum.

Det undres meg at Kristiansands innbyggere ikke viser større interesse for pågående prosesser. Det kan være mange grunner til det og de skal ikke jeg drøfte, men mulighetene til å kunne påvirke byens rom er mange.

 Bilde 1: Flyfoto av Vestre Havn. Foto: Anders Martinsen.

Vestre Havn er området med Lagmannsholmen og mot Glencore. Området forbindes med containere, industri og fergetrafikk. Etter planen skal industrien vike for en ny spennende bydel i årene som kommer.

 Høsten 2015 lyste Kristiansand Kommune ut en parallellkonkurranse, der tre respektive firma skulle komme med sine tanker og design av området. Arkitektfirmaene og konsulentene kom med mange spennende tanker, og leverte sluttproduktet sitt i mai 2016. Dette er nå utstilt for offentligheten i Rådhuskvartalet.

 Materialet skal videreutvikles til Vestre Havn Kommunedelplan høsten 2016. Kommunen er enda åpen for innspill og meninger fra befolkningen.

Bilde 2: Illustrert ideskisse av fremtidens Vestre Havn. Foto: Asplan Viak / Kristiansand Kommune.

Silobygget på Odderøya er et kjent bygg for Kristiansands innbyggere. Det er et viktig bygg, som gjenspeiler seg over store avstander; til lands og til havs. Bygget og området rundt er i stor utvikling, både med Kanalbyen og internasjonal arkitektkonkurranse om et fremtidig kunstmuseum.

Det har vært stor internasjonal interesse for Siloen. Det kom inn 102 prosjekter, men 101 som er godkjente for bedømming. I løpet av juni skal en sammensatt jury bestemme seg for 3-5 deltagere som går videre til runde 2. Foreløpig planer er nytt kunstmuseum, ny kulturskole og kanskje hotell.

Konkurransens visjon er å utvikle et plangrep for området som skaper en attraktiv forbindelse mellom Kvadraturen og Kanalbyen Foto: Kanalbyen / Kjell Inge Søreide

 Bilde 3: Bilde av dagens situasjon av Siloen. Foto: Kanalbyen / Kjell Inge Søreide.

Kristiansand er i stor utvikling – utvikling som vil være med og påvirke og skape ringvirkninger for byen. Jeg synes det er viktig at innbyggerne viser større interesse i selve prosessen, og ikke i etterkant. Da er det uansett for sent til å ytre noe som helst.

Vestre Havn, Kanalbyen, Silokaien, 15 000 innbyggere i Kvadraturen; alle prosjektene varmer godt i mitt urban design-hjerte. Jeg er takknemlig for at jeg får være med og oppleve prosessen rundt viktige milepæler i byutvikling av Kristiansand.

Jeg håper også du som innbygger tar dette inn over deg. Under er det informasjon om utstillinger og events som er verdt å få med seg. Kanskje du til og med har en mening du vil ytre.

Velkommen skal du være !

 Dette skjer i Kristiansand:

15.06.-09.07.: Internasjonal arkitektkonkurranse, Kilden – Ordfører Harald Furre åpner utstillingen 15.06.16 klokka 19:00.

06.06. – 30.06.: Parallelloppdrag Vestre Havn, Rådhuskvartalet 1 etg.  

16.06.: Workshop om gatebruken i Kvadraturen, 16:00-18:00 Markens gate.

 

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/skisser-til-utvikling-av-vestre-havn/

https://www.facebook.com/events/197385197323578/

 https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/apning-utstilling-arkitektkonkurranse/

http://www.kunstsilo.no/

[Tilbake]