12.12.2016

En helt ordinær ansatt i en ordinær jobb

I september tok jeg farvel med trainee-eventyret. Jeg pakket sekken stappfull av erfaringer og startet som en helt ordinær ansatt i en ordinær jobb. Lite visste jeg at de erfaringene skulle være så betydningsfulle for meg allerede få uker ut i den nye jobben.

Trainee Sør har fokus på å gi traineene en ballast som er verdifull i yrkeslivet fremover. Jeg opplevde at mulighetene vi fikk til å stoppe opp og reflektere underveis, bidro til denne ballasten. Vi møttes i ulike arenaer og reflektere sammen rundt opplevelser vi hadde, arbeidsmiljø, om kultur, og om hvordan vi selv kunne bidra til å skape en god tilværelse å være en del av og arbeide i.

Jeg lærer best ved å erfare selv. Folk kan fortelle meg så mye de vil og orker, men jeg trenger å se, gjøre, føle og kjenne hvordan det er å gjennomføre et arbeid, etterfulgt av refleksjon rundt hva som kan gjøres senere. Å starte min karriere i Trainee Sør er det beste valget jeg har gjort. En tryggere lekeplass skal du lete lenge etter. Som trainee kunne jeg tillate meg å leke og prøve, og når leken fungerte kunne jeg gjøre alvor ut av det. 

Nå er jeg er en ordinær ansatt i et ordinært selskap, som ikke har rammene som trainee i Trainee Sør. Jeg må ta til takke med de få og små rommene for refleksjon i en travel og helt normal arbeidsdag.

Det tok en måned inn i min nye jobb før jeg kjente på et enormt behov for å trekke meg tilbake og reflektere. Jeg har tenkt gjennom hva jeg har lært, hvordan vi arbeider, hvordan jeg kan, bør, vil og skal forholde meg til nye arbeidsoppgaver og problemstillinger. Med denne refleksjonen har jeg dannet meg tanker om hvordan jeg videre kan utvikle meg for å gjøre en god jobb og gjøre min arbeidsplass til et godt og inspirerende sted å være. Jeg er svært takknemlig over å ha kommet til et arbeidssted hvor min leder ser meg og måten jeg kan utvikle meg på.

Jeg savner selvfølgelig tiden og rommet hvor vi traineer luftet tanker for hverandre, hvor vi trakk oss tilbake for å gruble over det vi hadde gjort, eller det vi skulle gjøre og for å tenke høyt sammen. Heldigvis vil jeg for alltid ha med meg denne erfaringen, som jeg anser som en fordel for meg som en helt ordinær ansatt i en ordinær jobb.


Skrevet av: Hanne Wigemyr Kjeldsen 

Hanne er utdannet innen arbeidslivspedagogikk og har vært trainee i  enheten for Teknologi og e-helse på Sørlandets Sykehus og på HR/HMS avdelingen i Agder Energi.

[Tilbake]