01.12.2017

Hva gjør en økonom i IT-verden?

av Sten Kristian K Mydland

Siden september har jeg jobbet med logistikk og innkjøp på IT-avdelingen ved Universitetet i Agder. Det høres kanskje monotont og kjedelig ut for noen, men for en økonom med stor interesse for IT er det veldig spennende å jobbe i krysningen mellom disse to områdene! 

Selv om jeg ikke har utdannelse innenfor IT, hører det med til historien at jeg hadde egen hjemmeside da jeg var 11 og bygget min første PC da jeg var 12. I senere tid har jeg også vært så heldig å få jobbe i Silicon Valley i to perioder.

Så hva går egentlig jobben ut på? I starten jobbet jeg mye operativt med bestillinger og varemottak for å lære meg gangen i det. Etter hvert som jeg ble bedre kjent med systemene og hvordan ting fungerer i praksis, har neste steg vært å se på hvordan ting kan gjøres på en enklere og bedre måte. Min teoretiske kunnskap innenfor logistikkfaget begrenser seg til et masteremne innenfor «Supply Chain Management», så læringskurven har vært bratt. Derimot har min økonomibakgrunn gjort at jeg ser ting med litt andre øyne og kan stille kritiske spørsmål for å utfordre det etablerte. Det har samtidig vært veldig nyttig å få børstet støv av regnskapsferdighetene.

Vi har et mål om å få bedre kontroll på IT-utstyr. Det være seg PC-er, telefoner, nettbrett, osv. Det er blant annet krav til at vi skal vite hvor en PC til enhver tid befinner seg, hvem som «eier» den, osv. I tillegg ønsker vi å kunne planlegge og forutsi når og hvor mange PC-er vi skal bytte ut hvert år. Ikke bare for bedre kostnadsfordeling, men også arbeidsmengden utskiftningen genererer.  I små virksomheter er det gjerne ikke så omfattende, men når det er flere enn 1 000 ansatte, og enda flere PC-er, melder viktigheten av et godt system seg. Jeg har jobbet mye med å tilpasse og foreslå endringer i inventardatabasen, slik at vi på sikt skal kunne klare å gjøre automatiske beregninger. Og aller helst slik at man ikke trenger å initiere dem en gang – de kommer av seg selv når vi har bruk for dem!

I tillegg til dette jobber jeg opp mot leverandører og har sett nærmere på hvordan hele arbeidsflyten er fra en vare blir bestilt, til den blir mottatt, tatt i bruk, frem til den en gang i fremtiden blir kassert. Det har vært spennende å lære mer om, samtidig som jeg har blitt gitt stor frihet til å foreslå forbedringer. Tidvis leker jeg også detektiv, jeg finner det interessant å nøste opp i ting med begrenset informasjon. Da gjelder det å bruke den informasjonen man har og prøve å se flest mulig sammenhenger. Kort og godt en variert arbeidshverdag sammen med flotte kolleger!

[Tilbake]