08.12.2017

Traineer på innovasjonsturne i Kristiansandsområdet

av Even Fjellestad

Kull 1 og 2 besøkte flere svært spennende Sørlandsvirksomheter med innovasjon og teknologi som viktige suksesskriterier. Agder Energi Kraftforvaltning, Nye Veier, NCE Eyde og Grønn Kontakt delte alle villig vekk om dagens og morgendagens utfordringer og muligheter.

Agder Energi Kraftforvaltning stilte med A-laget da de tok i mot 13 traineer, samt daglig leder Anna til Kraftsenteret på Kjøita i Kristiansand.

Konserndirektør Steffen Syvertsen åpnet ballet og forklarte kompleksiteten og sammenhengene i kraftbransjen. Med utbygging av sjøkabler og endring av markedene, blir Europa stadig viktigere for Agder Energi. Steffen brukte også mye tid på å forklare hvor viktig kompetanse og ny teknologi vil være for at Agder Energi kan utnytte sin unike posisjon til å bli en viktig drivkraft for det grønne skiftet på kontinentet.

Tidligere trainee Tomas Torgersen overtok stafettpinnen og fortalte om hans arbeid, først som markedsanalytiker og nå som porteføljeforvalter. Hans innlegg fenget, og Tomas var ikke i nærheten av å komme gjennom presentasjonen, fordi han ble bombardert av spørsmål om alt mellom himmel og jord. Alle spørsmålene besvarte Tomas med den største selvfølgelighet!

Andreas Myhre fra LOS Energy avsluttet Agder Energis bidrag til dagen med et smell. Så godt som samtlige traineer fikk en eller flere ganger kjeft for ikke å ha gjort hjemmeleksa si! Den tragiske Fukushima-ulykken, den innholdsløse Paris-avtalen, den puppevisende Janet Jackson og mest av alt den ikke helt ulike Ole Brumm, president Xi Jinping - får alle deler av æren for hvordan kraftprisen i aller høyeste grad er et resultat av den globaliserte verden vi lever i. Andreas tegnet dessuten opp et svært viktig bilde av hvordan man best kan lykkes i en verden som preges av ny teknologi og hurtig endring, nemlig evnen til å kombinere teknisk og forretningsmessig kompetanse og forståelse. 


Nye Veier og IT-sjef (og tidligere trainee) Erik Spieler fortalte oss om hvordan Nye Veier må planlegge og tilrettelegge for teknologi som introduseres og tas i bruk i rekordfart. IoT  skaper store muligheter for Nye Veier, induktiv lading diskuteres mer og mer, og hvem skal egentlig eie alle dataene som etterhvert samles inn på de nye veiene - en rekke utfordrende spørsmål selskapet trenger svar på. Erik fortalte også om hvordan man som IT-sjef i et nyoppstartet selskap ofte havner i en skvis mellom det operasjonelle og strategiske, simpelthen fordi organisasjonen og den systemer fortsatt ikke er helt "satt". 

NCE Eyde tok oss i mot på CoWorx (grunderhuset i Kristiansand) ved kybertekniker Marianne Brandett, prosjektleder for "Brilliant Industry" i NCE Eyde. Hun holdt et godt innlegg om hvordan klyngens virksomheter i alle høyeste grad ligger i front når det kommer til teknologi og kompetanse i prosessindustrien. Digitalisering er en nøkkelfaktor for det man kaller den fjerde industrielle revolusjon, eller industri 4.0.

Dagen ble avsluttet av tidligere trainee og nå utbyggingssjef Daniel Johansson med en spennende presentasjon om hvordan Grønn Kontakt bygger ladeinfrastruktur i stor skala med en liten, men kompetent organisasjon. Selskapet driver nybrottsarbeid, og et svært viktig et sådan. Som en av de viktigste drivkreftene for å sikre at elbilister skal kunne kvitte seg med ladeangsten, er det bare rett og rimelig at Grønn Kontakts slagord er "vi gjør det enkelt å kjøre grønt". Det Kristiansandsbaserte selskapet har ved hjelp av solide eiere, god bruk av offentlige støtteordninger og ikke minst en god miks av teknologisk og forretningsmessig kompetanse på rekordtid blitt en aktør man ser til i Europa.

Vi takker alle aktørene for at de tok seg tid til å dele av sin kompetanse og erfaring med oss traineer. 

Takk for nok en spennende dag i Trainee Sør!

[Tilbake]