15.12.2017

Hektisk og spennende hverdag i Sparebanken Sør

av Fredrik Sandved

Inntog av nye teknologier og internasjonale aktører gjør at den bankbransjen vi tradisjonelt kjenner blir sterkt utfordret og forandret i tiden som kommer. Tre måneder ut i min trainee-periode i Sparebanken Sør har jeg fått litt innsikt i de muligheter og trusler som banken nå står overfor. 

Fra et teknologi- og digitaliseringsståsted er det få bransjer som er mer interessante og spennende enn bank- og finans om dagen. Endringene er store, og det som er moderne og effektivt i dag, er mest sannsynlig utdatert i morgen. Internasjonale aktører som Facebook, Google og Amazon banker stadig vekk på døra, med ønske om å ta over mer og mer av de tjenestene som bankene tradisjonelt har levert. Vi har allerede tilgang på avansert teknologi som kan brukes til å analysere kundens atferd og behov, vi kan robotisere og automatisere arbeidsprosesser, og vi har chatbots som forstår dine behov, og kan hjelpe deg med å bestille nye produkter. Midt i dette virr-varret av forretning og teknologi sitter jeg, som trainee i Sparebanken Sør. 

Så hva gjør en trainee på digitaliseringsfronten i landsdelens største bank? Jeg har vært så heldig å få lov til å delta i ulike prosjekter som skal gjøre kundens hverdag på bankfronten både mer effektiv og brukervennlig. Som om det ikke var viktig nok tidligere, så er alfa omega å kjenne kundene sine, og kunne tilby personlige og skreddersydde produkter som imøtekommer kundenes behov. I mitt daglige arbeid er jeg med på å utfordre dagens prosesser, og stille spørsmål til hvordan de kan gjøres enda bedre, både med og uten teknologiske hjelpemidler. Målet er at kundene skal oppleve at de får rask, enkel, tillitsfull og ikke minst god behandling.

Miljøet i banken er særdeles bra. Som trainee har jeg blitt tatt imot med åpne armer, og både fått ansvar og påvirkningsmuligheter i noen av de store utviklingsprosjektene som løper i banken.  Det er også lav terskel for å spørre om hjelp, eller for å få innspill, uavhengig om det er sidemannen eller i andre avdelinger.

Sparebanken Sør er også opptatt av å holde seg oppdatert om hvilke teknologier, regelverk og aktører som påvirker bankens forretningsmodeller. I den anledning har jeg vært med på ulike workshops og seminarer innenfor teknologier, reguleringer og nye forretningsmodeller som påvirker banknæringen. Blant annet kommer det et nytt betalingstjeneste- og personverndirektiv (PSD2 og GDPR) som vil ha stort nedslagsfelt i bankene.

I korte trekk sier PSD2 at betalingsvirksomheter er pliktig å gi innsyn i systemene sine for tredjeparter som ønsker å være mellomledd mellom betalingsformidler og kunde. Følgelig vil et scenarium hvor man kan sjekke kontooversikten sin og betale fakturaer gjennom for eksempel Google være fullt mulig.  GDPR er mer rettet på kundenes personvern, og krever i mye større grad at man har kontroll på all personinformasjon til enhver tid. Skulle en kunde komme i banken og be om all personinformasjon, må banken framvise og attpåtil kunne slette denne informasjonen.

Nye betalingssystemer gjør sitt inntog i finansmarkedene. Denne høsten har nye digitale valutaer som Bitcoin og Litecoin vært mye omtalt i mediene. Alle disse valutaene har blockchain som underliggende teknologi, et distribuert betalingssystem uten tredjeparter. Alle aktører i nettverket har innsikt i transaksjonene, og ingen transaksjoner kan endres (ergo ingen svindel!). Selv om dette kan tenkes å være revolusjonerende innenfor betalingsformidling, er det imidlertid en del usikkerhetsmomenter med slike systemer i fullskala. Per nå har ikke verden nok strømproduksjon til å drive en blockchain på størrelse med dagens betalingssystemer.

I Sparebanken Sør bruker vi en del tid på disse nye endringene som kommer, og prøver samtidig å finne ut hvordan vi skal bruke dette til å lage gode forretningsmodeller både for banken og for kunden. For meg som trainee er dette svært interessant å få en fot innenfor, og en meget god erfaring å ta med seg videre!

Vi går en tid i møte hvor bankkort og kontanter blir utdatert. Kanskje vi har en digital assistent på mobilen som gir deg beskjed når du har lagt igjen for mye bitcoins i bakverk hos det lokale bakeriet, og heller foreslår at du burde spise mer salat? Og hvilken rolle vil framtidens bank ha oppi alt dette? Banken slik vi kjenner den blir i hvert fall kraftig utfordret. Og med sitatet til Bill Gates i bakhodet; «banking is necessary, banks are not», så blir det spennende å se hvor mye som blir forandret.  

[Tilbake]