10.01.2018

Forvaltningsrevisjon - ikke så kjedelig som du tror

av Mona Igland

Da jeg startet som trainee i Aust-Agder Revisjon september 2017 var forvaltningsrevisjon for meg et ukjent tjenesteområde. Og ikke visste jeg at dette skulle bli noe jeg virkelig fikk sansen for. Hva jeg synes er så spennende med akkurat forvaltningsrevisjon skal jeg fortelle deg i dette blogginnlegget.


Så hva er forvaltningsrevisjon? Når venner spør meg om hva jeg jobber med så svarer jeg ofte; «Vi kontrollerer hvordan kommuner forvalter ressursene sine». Selv om jeg helst ønsker å ta langversjonen av hva jeg driver med på jobb, så holder ofte denne setningen. For forvaltningsrevisjon i sin helhet er vanskelig å forklare i korte trekk. Kommuneloven definerer forvaltningsrevisjon som «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger». Himla spennende, ikke sant?

Men hvorfor egentlig forvaltningsrevisjon? Hvorfor synes jeg dette er så interessant? Jo, det skal jeg fortelle deg:


Dypdykk i offentlige organisasjoner

En forvaltningsrevisjonsrapport gjennomføres på bestilling fra kontrollutvalget. Og Aust-Agder Revisjon gjennomfører forvaltningsrevisjoner for hele 10 forskjellige kommuner, samt Aust-Agder Fylkeskommune. Tema for revisjonene varierer i stor grad. Per i dag jobber jeg med to prosjekter; et om offentlige anskaffelser og et om budsjettering og økonomistyring. Ved gjennomførelsen av prosjektene må vi gå i dybden på flere områder i kommunen/fylkeskommunen. Jeg får innblikk i deres arbeidshverdag og fagfelt, og bedre forståelse for deres drift. En kommune er en stor organisasjon og det er svært mange «brikker» som skal passe sammen for at kommunen oppnår effektiv drift. Disse brikkene synes jeg er spennende å utforske. I tillegg er kommunen omringet av ulike aktører som ønsker å mene noe om hva som gjøres og besluttes. Hvordan kommunene skal oppnå effektiv og ansvarlig drift, kan derfor sies å være en gåte da det er så mange parter å ta hensyn til. 


        Arbeidsmetode

        På en vanlig arbeidsdag jobber jeg mye selvstendig, men diskusjoner med kollegaer er også en stor del av hverdagen. Ettersom forvaltningsrevisjonsprosjektene er såpass omfattende er det veldig nyttig å diskutere temaer med dyktige kollegaer. Å diskutere med kollegaer som har en annen fagkompetanse enn meg, og ikke minst god arbeidserfaring, både motiverer og engasjerer meg. I tillegg må vi ut i kommunene for datainnsamling og møter. Det har gjort at jeg har møtt mange mennesker i denne jobben og det i seg selv har vært veldig lærerikt.


 En verdi for fellesskapet

Ja, høres ikke det flott ut? Og sant er det. Kommuner og fylkeskommuner spiller en nøkkelrolle i realiseringen av vårt flotte velferdssamfunn, og ikke mist forvalter de enorme summer. Forvaltningsrevisjon skal bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning. Slike krav synes jeg gjør jobben min ganske så utfordrende, men å kunne få muligheten til å være med å forbedre offentlige organisasjoner gjennom forvaltningsrevisjon synes jeg rett og slett er skikkelig stas!

 

Kort oppsummert: Jeg mener forvaltningsrevisjon er spennende for det krevet et dypdykk i offentlige organisasjoner ved bruk av arbeidsmetoder som er både motiverende og engasjerende, og sist men ikke mist, forvaltningsrevisjon kan være verdifullt for felleskapet. 


Meg sammen med mine kollegaer Stine, Camilla og Magnus. 

[Tilbake]