Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet forvalter og drifter verdens eldste operative fullrigger. Samtidig eier stiftelsen A+ World Academy, som er en videregående skole om bord på Sørlandet ti måneder i året. Skolen har elever fra hele verden, som i tillegg til å lære pensum er mannskap på, og seiler verden rundt med, en 112 fots seilskute fra 1937. 


www.sorlandet.org

[Tilbake]