09.05.2018

Mye nytt i Nye Veier!

av Camille Espagne

Nå er vi fem heldige traineer i Nye Veier! Trainee Daniel og jeg har blitt en del av teamet for Helse, Miljø, Sikkerhet, Kvalitet og Samfunnsansvar.

Blant det som fascinerte meg mest da jeg startet var tavlene som står i alle avdelingene hvor det står viktig og strategisk informasjon for avdelingen. Da fikk jeg et innblikk om det som var det viktigste fra dag en, og det tenkte jeg var veldig fint. Over tavlen henger det bilde på alle i avdelingen med navn under, for hver avdeling. Og på intranett fant jeg noe som jeg synes var helt fantastisk som nyansatt: et organisasjonskart med alle i bedriften!

Nye Veier bruker nemlig LEAN-metodikken som kort sagt handler om fornuft satt i system, og om å jobbe smartere og skape mer verdi med mindre ressurser. Vi skal ikke kaste bort tid på ikke-produktive aktiviteter. For eksempel, jeg kastet ikke bort tid på å lure på om min nye kollega heter Une, Ine eller Unni! Jeg så bare opp på tavla. Jeg brukte ikke tid på å forstå hvem gjorde hva. Jeg så bare på organisasjonskartet.  Og så var det hyggelig når mitt bilde og mitt navn kom opp på tavla.

For å jobbe LEAN finnes det spesielle verktøy og teknikker. Heldigvis hadde vi hatt et kurs om LEAN med Trainee Sør i høst så jeg ble ikke helt fortapt da jeg hørte om A3, tavlemøter, aksjonslogg og andre LEAN-begreper. Tavlemøtet er et møte foran den tavlen som jeg liker så godt. I avdelingen min har vi 10 minutters tavlemøte hver morgen som sikrer samhandling i gruppa. Aksjonsloggen er der vi skiver oppgavene våre: hvem skal gjøre hva og når. Oppgavene er også prioritert slik at vi fokuserer på det mest vesentlige. Da kan jeg alltid finne veien å gå og bidra til at Nye Veier skal være lean og green!


[Tilbake]