20.11.2018

Innovasjon på dagsorden

av Per-Joakim Høgsaas

I skrivende stund kjemper vår alles kjære Magnus Carlsen tappert om å beholde sin verdensmester-tittel i sjakk under verdens øyne i London. Carlsen, som er knappe tre dager eldre enn meg selv, har allerede dominert sporten i en årrekke med sin eksepsjonelle spillestil og rangering. Samtidig er utviklingen innen selvlærende sjakk-computere basert på kunstig intelligens i rasende utvikling, med algoritmer rangert langt over selveste Carlsen. Kunnskapen denne nye kunnskapen gir oss vil utvilsomt være med å prege forståelsen og utførelsen av spillet fremover. 


Delingskultur skaper innovasjoner


Koblingen mellom sjakk og sykehusdrift er kanskje ikke krystallklar, men det er likevel slik at det ikke bare er i sjakken man drar nytte av innovasjoner som kunstig intelligens og maskinlæring. Sørlandet sykehus (SSHF) har over tid hatt et sterkt fokus på innovasjonsarbeid for å kunne nyttiggjøre seg av både pasienter, pårørende og ansattes erfaringer og idéer. Siden september har jeg fått ta del i dette arbeidet og fått se hvordan sykehuset bygger opp under, og legger til rette for at slike ideer kan bli satt til live gjennom nyskapning internt. Et tydelig mål for SSHF er å dra nytte av ny teknologi, for på denne måten å styrke kvaliteten av tjenestene sykehuset leverer. Gjennom tydelig oppmuntring og målrettet innsats for tilrettelegging for økt innovasjons- og delingskultur, har innsatsen tydelig brakt frukter. Flere innovasjoner har vokst frem, hvor blant annet en elektronisk brille som gir muligheter for å dramatisk bedre synsopplevelsen for personer med tunnelsyn er et godt eksempel. I bildet ser vi effekten ved bruk av den elektroniske brillen som SSHF har bistått i å utvikle. Sirkelen til venstre viser det opprinnelige tunnelsynet, mens rektangelet til høyre viser endringen i synsfelt ved hjelp av brillens unike teknologi.


Andre eksempler er ny bruk av sensorteknologi som vil gi økt trygghet for pasienter og pårørende samt verdifull gevinstrealiserende effekt i form av spart ressursbruk for sykehuset. Eksterne innovasjoner blir også raskt tatt i bruk der nytteverdien er tydelig. VR-teknologi som rehabiliteringsform innen fysio/ergo er glimrende eksempel på dette og er allerede aktivt tatt i bruk. Felles for de alle er at nyskapningen gir merverdi for pasienter, pårørende og ansatte, og bidrar samtidig til å gjøre SSHF bedre rustet for å møte fremtidens behov. 


I London gjenstår det fortsatt å se hvilken av de to stormesterne som stiger til topps i mesterskapet som nå går mot slutten. Foreløpig er det dødt løp, men kanskje er det nettopp den som i størst grad har tatt til seg de nyeste innovasjonene og kunnskapen fra sjakkalgoritmene som til slutt vil triumfere. Innen vi vet er alt vi kan si, «Heia, Magnus»!


[Tilbake]