10.12.2018

It's not too late!

av Mona Igland

For meg har første desember i år representert noe annet enn første dagen i julemåneden. I år har denne datoen representert en lansering av et merkenavn som jeg, sammen med mange andre, har vært så heldig å kunne arbeide med. Nemlig Entelios! 

Min tredje plassering i Trainee Sør er i Agder Energi Kraftforvaltning i avdelingen Forretningsstøtte og utvikling. Jeg fikk her være med på et prosjekt som omhandlet å skape et merkenavn og rebranding av tre selskaper. Dette omfattet selskapene som før 1. desember het, LOS Energy, Entelios og Agder Energi Solutions, og som samlet sett opererer i Norge og i flere andre land i Europa. De to sistnevnte har kontorer i Tyskland, og det er disse selskapene jeg skulle representere i prosjektet. I dette innlegget vil jeg fortelle kort om mine opplevelser som en del av prosjektgruppen og prosjektet generelt.

Prosjektet var omfattende da det omhandlet IT-endringer, juridiske endringer, merkevarebygging, webutvikling, markedsføring og kommunikasjon – både eksternt og ikke minst internt. Intern forankring og involvering er noe jeg synes var spesielt spennende. Hvordan sikre at ansatte føler seg hørt, at ansatte har fått riktig og god informasjon, involvering og hvordan få alle med på endringen. Jeg har lært mye om viktigheten av rolleavklaringer, strukturert informasjonsdeling og åpenhet. Ved at Entelios har kontorer i tre forskjellige land så har vi naturlig nok kulturelle forskjeller som det også er viktig å ta hensyn til, og forståelsen av at vi jobber i ulike omgivelser.  

Jeg og min kollega, Sara, en uke før lansering. 

Gjennom å observere, lytte og delta har jeg lært mye om ulike fagfelt. Jeg har utrolig dyktige kollegaer og ved å sette disse hodene sammen, med hver sin kompetanse, har vi klart å nå deadlines mot lanseringen. Som trainee har jeg i stor grad fått delta og dette er noe jeg er veldig takknemlig for. Prosjektet har også gitt meg en gnist for å lære mer om emner jeg har hatt gjennom studiene, da spesielt endringsledelse, og organisasjons- og forretningsutvikling. Dette er også det mest komplekse og utfordrende prosjektet jeg har jobbet med så langt, og dermed har jeg lært svært mye om prosjektstyring.

Til slutt, grunnen til at dette prosjektet gjør meg spesielt stolt, er at Entelios representerer noe som jeg med glede vil stille meg bak: Fornybar energi, og løsninger som gjør det mulig for virksomheter å bli ledende på klimavennlige energiløsninger. Jeg har troen på at dette kan bidra til at vi i fellesskap kan nå globale bærekraftsmål, og jeg er stolt av at jeg, gjennom Agder Energi og Entelios, kan gi et lite bidrag i dette store puslespillet. 

[Tilbake]