31.10.2012

Europa, expresso og eventyrlige erfaringer

Ung, student, folkevalgt og studentpraktikant. Lokal og internasjonal på en og samme tid. Isabelle-Louise Aabel (25) har lett for å la seg engasjere. Trainee Magnus forteller om sin kollega på Sørlandets Europakontor i Brussel.


Studentpraktikanten stresser inn i rommet. Hun henger av seg jakken sin og lager seg en liten espresso.

De har sperret av hele området her, forklarer hun, – bare fordi naboen vår har et møte.

Naboen Isabelle referer til er EU-rådet, hvor det arrangeres toppmøte. Et toppmøte hos EU-rådet betyr at stats- og regjeringssjefer fra alle medlemslandene samler seg, og med dem kommer også store deler av det europeiske pressekorpset som jakter etter dramatiske sitater. – Det er her det skjer, smiler Isabelle og tar en rask slurk espresso.

Mange baller i lufta

Ved siden av stillingen som studentpraktikant ved Sørlandets Europakontor skriver Isabelle også sin masteroppgave. Oppgaven tar for seg norske forsvarsbyråkraters handlingsrom og skal være ferdig våren 2013. Isabelle utdyper:

Oppgaven skal være en opplæring av hvordan Norges samarbeid med EU kan være på et område der det i teorien skal være veldig lite samarbeid.

Isabelle er også folkevalgt i Kristiansands bystyre, hvor hun blant annet sitter i oppvekststyret. Også dette krever selvsagt mye tid, men Isabelle stopper ikke der. Hun er også engasjert i diverse styrer ved Universitetet i Agder, og har heller ikke klart å holde fingrene vekk fra universitetets studentorganisasjoner. Hvordan kan ett enkelt menneske holde så mange baller i lufta samtidig? Isabelle forklarer dette på en enkel måte:

Jeg skriver ned alt i boka mi og har tunga rett i munnen. Jeg er superfokusert når jeg må, og slapper av når jeg kan.

 En organisasjon – ett menneske – ulike roller

Sørlandets Europakontor, der Isabelle er studentpraktikant, eies av Agderforskning, Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune og Kristiansand kommune. Isabelle er med andre ord studentpraktikant for et selskap som hun også representerer eierskapet i: To ulike roller i en og samme organisasjon.

Det er ikke et problem når jeg er på kontoret, men det er klart dette til en viss grad kan skape enkelte omstendigheter der jeg i lys av mine roller fra Kristiansand vil komme i en delikat stilling. Et eksempel kan være at jeg som ansatt på kontoret ser behov for mer ressurser, men som representant på eiersiden ser jeg at ressursene kan være vanskelige å finne, sier hun og drikker en liten slurk til med espresso, tar en kort pause, titter kort ned i koppen og fortsetter:

Eller for å ta et annet relevant eksempel: Som politiker er jeg for EU-medlemskap, men som praktikant på Sørlandet Europakontor har jeg overhodet ingen formening om dette. Gjennom kontoret ser jeg EU på en helt annen måte enn hvordan jeg ser på EU som politiker: Det er en realitet å forholde seg til og noe å jobbe sammen med og opp mot. Men kontoret har ingen formening om Norge bør gå inn i EU eller ikke, vi bare registrerer at EU og EØS finnes og at det gjennom dette finnes muligheter vår region bør delta i.

Nok en gang, Isabelle holder tunga rett i munnen og lar det ikke være noen tvil om hvilken hatt hun har på hodet til hvilken tid. Hun sjonglerer elegant mellom rollene.

Variert erfaring – fremtidens muligheter

Med Isabelles varierte og imponerende erfaringer, er hennes bakgrunn selvsagt også nyttig i virket som studentpraktikant i Brussel.

Jeg skjønner politikken, kan språket og institusjonsterskelen min er nok lavere enn hos folk flest. Jeg er trygg i nettverkssituasjoner, og med min varierte bakgrunn har jeg gode forutsetninger for å se flere sider av samme sak, svarer hun på spørsmålet om hvilke deler av rollene som student og folkevalgt hun drar nytte av i EUs hovedstad.

På det motsatte spørsmålet, hva hun vil ta med seg hjem fra oppholdet ved Sørlandets Europakontor svarer hun:

Internasjonal erfaring, internasjonalt fokus, kunnskap om muligheter og alternativer som både universitetet og kommunen kan bruke innovativt. Konkret kunnskap om hvordan Sørlandets Europakontor kan brukes, en lav terskel opp mot EU og institusjonene, samt eierskapet til kontoret.

Dette er erfaringer som helt sikkert kommer godt med i en fremtidig spennende og kontrastfylt karriere.

Isabelle tømmer kaffen, kaster på seg jakka igjen og løper videre til enda et møte der hun representerer Sørlandets to fylker i Europas hjerte.

 

Artikkel skrevet av trainee Magnus Gravem, trainee ved Sørlandets Europakontor.

[Tilbake]