03.04.2013

En jobb for miljøet

Et av Norges ledende miljørådgiverselskap, COWI, er over hele landet i miljøets tjeneste. Trainee Hilde er bioteknolog og forteller om hennes kollegers hverdag.

Skader på nervesystemet, immunforsvaret, hjerte- og kar, nyrer og hjernen, redusert fruktbarhet, høyt blodtrykk og i verste fall død. Dette er symptomer på hva som skjer når mennesker utsettes for blyforurensing. Blyforbindelser omgir oss over alt i hverdagen; i maling, batterier, ammunisjon, plast, smykker, keramikk og bygningsbeslag. Bly er bare ett av mange farlige stoffer som finnes rundt oss.

Silja Oda Solheimslid (32) og Halvor Saunes (27) er ansatt i COWI. De jobber hver dag med å beskytte Norges befolkning mot blyforbindelser og andre miljøgifter.

- Min ekspertise er innen forurenset grunn, sediment og vann, forteller Silja.

- I COWI samarbeider vi tett med anleggsarbeidere og prosjektledere i diverse opprydningsprosjekt, der vi i felleskap forhindrer spredning av forurensning.

Halvor kartlegger farlig avfall i bygg og forurenset grunn. Dette for å redusere utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer.

- Om noen dager skal jeg også være med på et nytt prosjekt der vi skal se på miljøgifter i en marin næringskjede i et havneområde. Mange forurensninger akkumuleres i fisk og skalldyr.

Mennesker er som kjent på toppen av næringskjeden, og konsentrasjonen av miljøgifter blir høyere jo høyere opp i næringskjeden man er.

- Det er derfor viktig å kartlegge konsentrasjoner i sjømat som spises av mennesker,  forteller Halvor engasjert.


Halvor Saunes (27) graver ut jordprøver for å undersøke om det finnes forurensning i grunnen. 
 

Tverrfaglige team

Miljørådgiverene i COWI jobber i ulike typer prosjekter innen en rekke fagfelt. Halvor forteller at det trigger han å jobbe i tverrfaglige team. 

- Blant annet er jeg med i et prosjekt der vi skal fornye jernbanestrekningen Etterstad- Lillestrøm. Her skal jeg ta for meg avfallsdelen i prosjektet. Det er viktig å ta hånd om avfall i slike byggeprosjekter for å unngå at helseskadelige stoffer sprer seg til natur og mennesker.

Silja er også tatt med i et prosjekt der hun samarbeider med andre fagfelt enn miljø.

- Jeg er med i en prosjekteringsgruppe i Bergen kommune. Sammen skal vi utforme av en almenning i Bergen sentrum. I tillegg til å jobbe med andre avdelinger i COWI innebærer dette prosjektet også tverrfaglig samarbeid med arkitekter og eksterne konsulenter.


Bratt læringskurve

Silja har jobbet på Bergens-kontoret i 9 måneder, mens Halvor har jobbet på Oslo-kontoret i 8 måneder. Selv om de er relativt ferske i selskapet har de begge fått være med på flere spennende prosjekter.

- Å jobbe med miljø i COWI gir en bratt læringskurve, man blir kastet rett i det fra starten av. Det liker jeg!, sier Halvor fornøyd.

- Så lenge jeg alltid har noen å spørre, når jeg blir usikker på ting,  legger han til.

Svar på spørsmål er noe Silja og Halvor får. Det er også mye kursing for øke kompetansen til de ansatte i COWI.

- COWI er flinke til å holde interne samlinger, og holder jevnlige kurs som hele COWI Norge kan melde seg på og delta i, forklarer Silja.

- Her får vi møte kollegaer fra hele landet og utveksle erfaringer.

Silja har akkurat deltatt i et erfaringsmøte om blyforurensing på skytebaner der COWI-ansatte fra Stavanger, Bergen, Voss, Flekkefjord og Nordheimsund var samlet.

- Forsvarsbygg er en stor kunde for oss. Dette innebærer opprydningsprosjekter på skytebaner rundt om i hele landet. Vi utveksler derfor erfaringer om miljøtiltak på de ulike skytebanene med hverandre. Dermed får vi anledning til å forbedre oss ytterligere ved finne frem til de beste løsningene på utfordringer som kan oppstå i slike prosjekter,  forteller Silja engasjert. 

Silja og Halvor har blitt godt inkludert i sine respektive miljøavdelinger COWI, og de har mye å henge fingrene i.

- I konsulentbransjen jobber man med svært mange varierte ting. Det vanskeligste er å være faglig oppdatert på absolutt alt man skal kunne. Derfor er det en styrke å få jobber og hjelp av de som har arbeidet her lengre enn meg.» avslutter Halvor. 


------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om COWI:

  • Et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap
  • Har ca 940 medarbeidere fordelt på 23 kontorsteder i Norge og i internasjonal virksomhet
  • COWI-gruppen totalt teller ca 6 300 medarbeidere

Tilbyr rådgivnings- og prosjekterings-tjenester med hovedvekt på:

  • Avfall og miljø
  • Byggrådgivning
  • Prosjektadministrasjon
  • Samferdselsteknikk
  • Tekniske installasjoner
  • Vann og avløpsteknikk


Artikkel skrevet av trainee Hilde Rau Heien

[Tilbake]