11.04.2014

Tre nye virksomheter i Trainee Sør

Det er gledelig å presentere MacGregor, Vennesla kommune og J.J. Ugland Companies; tre svært forskjellig og spennende virsomheter.

J.J. Ugland Selskapene


 
Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet. JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte på 42 enheter; bulkskip, tankskip, PSV, lektere og ett kranskip. I tillegg er det kontrahert 2 nybygg. A/S Uglands Rederi er morselskap for shippingvirksomheten, og er gjennom datterselskaper også etablert i Stavanger og Canada.

I JJUC inngår videre AS Nymo, som er et mekanisk verksted med hovedmarked innen offshoreproduksjon. JJUC sysselsetter rundt 1100 personer og har en årlig omsetning på ca. kr 2 milliarder. Selskapene innen JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre ekspansjon.

» Gå til J.J. Ugland SelskapeneVennesla er den tredje største kommunen i Vest-Agder målt i antall innbyggere. Flere og flere oppdager de mange kvalitetene de har å by på, derfor kan de vise til en jevn vekst både i innbyggertall og næringsetableringer de siste årene.

Vennesla har et godt utbygd servicetilbud til innbyggerne, og de ønsker å legge forholdene best mulig til rette for trivsel og gode levevilkår. Vennesla sentrum er i sterk utvikling, med økt tilflytning og stadig bredere handelstilbud.
 
Vennesla kommune har et mangfoldig næringsliv innen handel, service, håndtverk og industri. Pågangen for nyetableringer er stadig økende. Kommunen legger forholdene til rette for etablering av næring gjennom rask saksbehandling og en godt tilrettelagt infrastruktur.
 

 

 


MacGregor er verdensledende leverandør av engineering-løsninger og tjenester innen maritim og offshore lasthåndtering. MacGregors produkter betjener den maritime transportsektoren, offshore-markedet og markedet for marinelogistikk og brukes i havner, ved terminaler og om bord på skip.

MacGregors store offshore-portefølje omfatter subsea-lasthåndteringsløsninger, ankerhåndteringsvinsjer fra Hatlapa, utstyr for sikker dekkshåndtering fra Triplex og systemer for offshore fortøyning og off loadingsystemer fra Pusnes. Med vårt globale nettverk befinner vi oss alltid nær kundene. Vår tjenesteportefølje omfatter alt fra reservedeler til opplæring av utstyrsoperatører og vedlikeholdsmekanikere.
 
MacGregor er en del av Cargotec. Cargotec hadde i 2013 en totalomsetning på ca. 3,2 milliarder euro og 11 000 ansatte globalt. MacGregors avdelinger i Sør-Norge har over 450 ansatte.
 
[Tilbake]