03.03.2015

Slik rekrutterer vi i Trainee Sør

Vi tar deg gjennom rekrutteringsprosessen, steg for steg.

Slik rekrutterer vi

- Det å være en trainee er en form for risiko, sier daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg. - Man tar del i en noe usikker tilværelse, da man normalt sett jobber for inntil tre ulike arbeidsgivere i løpet av en forholdsvis kort periode. Man må tørre å prøve, og av og til kanskje miste kontrollen, fortsetter hun.

Anna har vært daglig leder for Trainee Sør siden 2010, og har loset mange traineer gjennom programmet og ut i egen karriere etter traineeperioden. For å finne de riktige kandidatene til programmet, samarbeider Trainee Sør med lederutviklings- og rekrutteringsselskapet CR Group. CR Group er en viktig støttespiller som har deltatt i rekrutteringsprosessen siden oppstarten av Trainee Sør i 2004.


Søknaden

Første steg mot å få en plass i traineeprogrammet, er ved å fylle ut en søknad. For å få muligheten til å skrive søknaden, må du registrere e-post og et passord. Dette gir deg muligheten til logge inn på din søknad flere ganger. Du kan dermed lagre søknaden din og arbeide med den så mange ganger du ønsker før du sender den inn, uten at data går tapt.

Foruten personalia, består søknaden av et spørreskjema og du får muligheten til å laste opp egne dokumenter. 

 

 Anna Gunningberg og Janne Mesel


Intervju

Janne Mesel i CR Group forteller at de er ansvarlige for mottak og vurdering av de innkommende søknadene. Denne prosessen skjer forløpende etter at søknadsfristen har gått ut. Alle søknader vurderes i forhold til fagretning og kvalifikasjoner.

- Som trainee er det enkelte kompetanser som er spesielt viktige og kriteriene for disse ser vi etter gjennom hele søknadsprosessen. Vi ønsker imidlertid ikke å oppgi hvilke kriterier det er snakk om. Det er et poeng at man ikke vet hva disse kriteriene er for vi ønsker at den enkelte skal komme frem som den man er, ikke gjøre seg til noe annet, forteller Janne.

Hun understreker at motivasjon og ønske om å bidra som trainee er svært viktig, samt en motivasjon for å etablere seg i arbeidslivet på Sørlandet. Janne forteller at det er mange ulike mennesker som vil være en god trainee, men det er noen faktorer som vektlegges sterkere enn andre.

- Generelt vil det vel være slik at positivt innstilte mennesker som er nysgjerrige, lærevillige, som villig deler det de kan og byr på seg selv - med en fornuftig dose ydmykhet – er gode typer, sier Janne.

Janne forteller at ukvalifiserte kandidater får tilbakemelding fortløpende i prosessen.


Assessment senter

Etter at alle intervjuer er gjennomført, velges noen kandidater videre til et assessment senter. Assessment senter gjennomføres intensivt over 1,5 dager, og her samles de aktuelle kandidatene. Janne forteller at de benytter aktuelt testverktøy og eventuelt referansesjekk. Tilstede på assessment senter er også daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg, og ofte flere av bedriftene som tar i mot traineene i deres plasseringer.


 Steinar Harbo i Kristiansand kommune (Foto: Geir Ingar Egeland / NRK )


Steinar Harbo er personalsjef i Kristiansand Kommune, og synes det er viktig å delta på assessment.

- Ved å være med på assessment får vi profilert kommunen som et arbeidssted, men vi får også muligheten til å vurdere de aktuelle traineekandidatene for å se hvem vi kunne tenke oss å få inn i vår bedrift, sier Steinar.

Han forteller videre at det er mange traineer som har hatt en eller flere av sine traineeperioder i kommunen. Felles for alle er at de har fått relativt mye ansvar og spennende arbeidsoppgaver

- En traineekandidat som skal jobbe hos oss i kommunen må være engasjert, handlekraftig og en person som kan jobbe med prosjekter. Som trainee får du fort større arbeidsoppgaver enn en ”vanlig ansatt” ville fått på samme tidsperiode. Du blir tidlig involvert, forteller Steinar.

- Det beste rådet jeg kan gi til kommende traineer er å være våken, nysgjerrig og interessert. Du må være tilstede i prosessene og tørre å by på deg selv. Jeg ønsker et engasjement, sier Anna.

 Janne i CR Group forteller at i etterkant av assessment evalueres kandidatene opp mot definerte kriterier, og representantene fra CR Group gir sin anbefaling eller innstilling av kandidater til Anna. Eventuelle deltagere fra næringslivet får også muligheten til å komme med sin tilbakemelding.


Generell informasjon

Gjennom hele rekrutteringsprosessen er det et nært samarbeid med CR Group og Anna i Trainee Sør. Anna forklarer at en såpass omfattende rekrutteringsprosess er nødvendig for å finne de rette kandidatene.

- En god traineekandidat er gjerne en person som har en langsiktig tankegang. Du bør kunne reflektere over hvem du er, og hva du vil. Ved å vurdere kandidatene både i form av intervju og assessment senter, får vi et godt bilde over hvem de er og om de passer som trainee, sier Anna.

Rimelig kort tid etter avsluttet assessment senter får alle deltagere en personlig tilbakemelding, og muligheten til å stille spørsmål ved egen deltagelse i prosessen. Med variasjoner fra år til år, er det rundt 5-7 traineer som får tilbud om deltagelse i programmet.

Har du øvrige spørsmål om rekrutteringsprosessen, kan du kontakte Anna Gunningberg i Trainee Sør tlf nr: +47 472 87 300 eller Håkon Øgaard i CR Group AS tlf nr +47 484 14 142.


Skrevet av trainee Stine Grimsrud

[Tilbake]