JB Ugland

J.B.Ugland Holding AS er morselskapet til J.B.Ugland selskapene, og ligger i Grimstad. Deres visjon er "stolthet i å utvikle". J. B. Ugland Holding AS har definert følgende satsingsområder: shipping, industri, eiendom, og investeringer.J.B.Ugland Holding AS ble etablert 18. september, 2000 etter et generasjonsskifte i Andreas Ugland & Sons AS. Ved årsslutt i 2007, hadde J.B.Ugland gruppen 157 ansatte totalt og en brutto omsetning på NOK 1 milliard.

http://www.jbu.no/

[Tilbake]