Knutepunkt Sørlandet

Knutepunkt Sørlandet er et interkommunalt samarbeidsorgan for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked for mer enn 130.000 innbyggerne i regionen.

Økt bevissthet rundt dette har skapt grobunn for samarbeidet på stadig nye områder. Det er en rekke prosesser og prosjekter i gang, og det er mange ideer til nye gode prosjekter. Det er et ønske om samarbeid på politiske tema, tjenesteproduksjon og i utføring av støttetjenester. Hensikten med samarbeidet er å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud som mulig.
«Vi ligger tett, og sammen er vi sterke»

 

http://www.knutepunktsorlandet.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=27&back=1

[Tilbake]