NorgesEnergi AS

NorgesEnergi AS er en av landets største og ledende lavprisaktør på strøm og leverer kraft både til privat- og bedriftsmarkedet.

Selskapet er opptatt av å hjelpe kundene med å kutte strømutgiftene.
Kontoret er lokalisert i Kristiansand, hvor selskapets cirka 110 medarbeidere holder til.
NorgesEnergi AS er et selskap i Hafslund-konsernet.
 
I 2014 leverte selskapet totalt ca.6,4 TWh og omsatte for ca. 2,2 MRD NOK

 

http://www.norgesenergi.no/

[Tilbake]