14.08.2015
GCE NODE

Klyngeorganisasjonen GCE NODE ble i juni 2014 tildelt Global Center of Expertise og anses som en av de mest suksessrike klynger i verden.  Vi deler «what a year!»

Les mer »