01.12.2016

Livet som siviløkonom i en teknologiavdeling

av Hilde Kristin Steen

I løpet av mitt 3 måneders lange yrkesliv, begynner jeg å innse at ikke alt i verden kan forstås ut fra den økonomiske teorien jeg lærte på universitetet.


Som ny i arbeidslivet er det en hel del ting som er nytt og uklart, og som siviløkonom i en teknologiavdeling foregår alt det uklare i tillegg på et helt eget språk. Jeg tenkte nå å dele noen av frustrasjonene mine som jeg møter i min arbeidshverdag.

En kollega fortalte meg at avdelingen vår var verdensmestre på TBF. "TBF?" spurte jeg. "Tre bokstavsforkortelser, så klart" svarte han. – Jaja, det hører vel hjemme på en IKT-avdeling, sa jeg og smilte litt før en annen kollega brøt inn: "Avdelingen heter ikke IKT lenger, men AET" (Agder Energi Teknologi). Ok, TBF it is.

TBF stoppet ikke der. Jeg ble etterhvert kjent med SLA, SVM, APM, ERP og IFS på en daglig basis. SLA sier blant annet noe om forventet oppetid av et system. Strategic Vendor Management, SVM, er strategien for oppfølging av våre strategiske leverandører (som tro det eller ei, blir skrevet av meg!). APM er applikasjonsportefølje management, altså applikasjonsforvaltning. ERP er helintegrerte forretningssystemer. Og IFS.. Industrial Financial Systems er kanskje noe av det mest "hellige" på avdelingen. Det er et enormt datasystem som tilbyr blant annet ERP og omfatter alt av regnskap, logistikk, HR, risiko, lønn, osv. Enkelt og greit. Eller, egentlig ikke...

Det er ikke bare datasystemene, applikasjonene, serverne og de virtuelle databasene som gjør meg forvirret, men stillingene knyttet til dem også. Jeg hadde endelig skjønt litt om hva IFS var, før jeg møtte de forskjellige som jobbet med dette datasystemet. Det var ikke mindre enn en prosesseier, prosessleder, superbrukere, systemeier, systemansvarlig, systemintegratorer og flere driftsansvarlige.

I oktober jobbet jeg i en prosjektgruppe som vurderte å investere i et datasystem. Dette var et flott datasystem- det integrerte med vårt IFS. I arbeidet som fulgte, ble det gjort en lønnsomhetsanalyse mellom dette systemet og et nullalternativ, altså dagens situasjon. Ordet lønnsomhetsanalyse gjorde meg litt glad og jeg tenkte "endelig, noe kjent". Jeg synes egentlig lønnsomhetsanalyser er ganske spennende, men det viste seg å ikke være helt det samme i en økonomiavdeling som i en teknologiavdeling. På siste linje stod det "Lønnsomhet: Høy" HØY?! Jeg gikk til min prosjektleder, (helt uvitende om at det var han som hadde laget lønnsomhetsanalysen), og spurte hva ord gjorde i en lønnsomhetsanalyse? Jeg mener, hva er 'høy' og hvor er tallene? Det viste seg at lønnsomheten var såpass høy sammenliknet med nullalternativet at det holdt å skrive 'høy'. Økonomi var ikke engang økonomi... Integrasjonen er langt viktigere enn økonomi, og det er forståelig. Dette er trossalt en teknologiavdeling, og det er de som skal implementere og integrere systemet, og få det hele til å fungere.

Jeg har nå omtrentlig fått litt oversikt. Jeg liker å nesten forstå samtaler rundt temaer som jeg før ikke hadde peiling på. Nå forstår jeg at en oppdatering i ett system kan påvirke konfigurasjonen i integrasjonen mellom to andre systemer og at det er derfor vi har integrasjonsplattformer.

Jeg har aldri vært noe teknisk vidunder. Jeg oppdaterer ikke telefonen min, og bortsett fra tog- og flybilletter, har jeg aldri kjøpt noe som helst på internett. Nå består vokabularet mitt av ord som integrasjonsarkitekt, virtuelle databaser og krypterte VPN'er. Og neste gang jeg hører en som snakker om datalagring oppe i skyene så kan jeg korrigere vedkommende "nei, ikke oppe i skyene - det er nede i serveren!" Hvem hadde trodd? :)


[Tilbake]