09.05.2017

Livet i Brussel

av Hilde Kristin Steen

Hva er det du gjør i Brussel egentlig? Hva er oppgavene dine, liksom? blir jeg ofte spurt. Det skal jeg fortelle nå, og godt er det at jeg har et helt blogginnlegg til å boltre meg på.


Brussel er en travel by, full av enda travlere og dresskledde, viktige mennesker (og soldater med maskingevær, da). Det er en by som aldri sover, og alltid noe gøy å finne på: en festival, arrangement eller lignende. En by som rett og slett er veldig gøy å bo og jobbe i!

Det er mange møter/konferanser (såkalte eventer) å delta på og jeg prøver det jeg kan å skille ut de mest interessante, fra de som ikke er like relevante for Agderregionen. Jeg jobber mest med områdene grønn energi & teknologi, samt blå vekst og maritim teknologi, og går hovedsakelig på eventer som handler om dette.

Det første eventet jeg deltok på, som også var min første dag i Brussel, handlet om EUs “blå” økonomi. FNs bærekraftige utviklingsmål nr. 14 er å konservere og å bruke havet bærekraftig, så temaer som ble diskutert var hvordan utnytte potensialet til marineressursene våre med ny marinerelatert teknologi og internasjonale partnerskap.

Uken etter deltok jeg på et event innenfor temaet fornybar energi og IKT-infrastruktur for smarte nett. Både energiforbruket og mengden innsamlet data (big data) øker og vil fortsette å øke de neste årene og dette vil kreve enorm kapasitet på det eksisterende nettet. Spørsmålet er; hvem har ansvaret for videre utbygging av infrastruktur til kommunikasjon? Interessenter fra både energi- og telekommunikasjonssektoren kom for å diskutere fremtidig samarbeid.

En annen del av jobben består av å skrive om relevante EU-prosjekter på europabanken.no, som er vår ”blogg”. Et eksempel er to store EU-finansierte prosjekter som ser på effekten av undervannsstøy i europeiske farvann. Den lave absorpsjonshastigheten av vann gjør at lyd forplanter seg fire ganger raskere i vann enn i luft og høres i hundrevis av kilometer. EU har utarbeidet best practice og retningslinjer for støykontroll i europeiske havner og industrien følger etter.

Også når EU-kommisjonen diskuterer saker som påvirker Norge i stor grad, skriver jeg om dette. For eksempel i mars, handlet en resolusjon om et totalforbud mot oljeboring i Arktis. Den ble heldigvis nedstemt, til stor lettelse for Norge som lenge hadde lobbet intensivt mot å stoppe forslaget. Norge følger de strengeste sikkerhetskrav og standarder, men prøver å kommunisere at vi er et moderne industriland, ikke kun et naturreservat som EU kan bestemme over.

 De siste ukene har jeg også jobbet med noe helt annet. Norge betaler via EEA- og Norway Grants store summer for vår form for EU-medlemskap, EØS. Det går til sosial og økonomisk utjevning i Europa, dvs. prosjekter i de 15 fattigste landene i Europa. Om noen bedrifter på Sørlandet samarbeider i et prosjekt med aktører i disse landene, kan de søke om prosjekttilskudd. Jeg jobber altså med å kartlegge hvilke bedrifter som kan være aktuelle i en slik søknadsprosess.

Jeg avslutter med en hilsen til Trainee Sør, og hva er ikke mer passende enn å sitere Donald Tusk (ifm Brexit): What more can I add? I (we) already miss you. 

[Tilbake]