12.10.2017

iNudgeyou

av Hilde Kristin Steen

Alle vil være miljøvennlige og at CO2-utslippene skal ned, men få vil endre seg og sine rutiner. Hvordan da få et helt sykehus til å tenke miljø?

Alle vet at klimaet endrer seg. Ordene «klimaendringer og «global oppvarming» er oppbrukt og mistet all verdi. Alle vil være miljøvennlige og at CO2-utslippene skal ned, men ingen vil endre seg og sine rutiner. Hvordan da få et helt sykehus til å tenke miljø?

Min hovedoppgave er å sikre god miljøledelse på Sørlandet sykehus, og at vi følger kravene i ISO 14001, slik at når Det Norske Veritas kommer på årlig revisjon er alt som det skal. 

Jeg tror at alle gjør sitt beste, men likevel at vi alle er late og travle vanedyr.
Hver dag tar man mellom 2.500 – 10.000 mindre eller større avgjørelser. De fleste valgene går nærmest automatisk noe som gjør det ekstra utfordrende å få ansatte til plutselig å endre sin daglige rutine- for miljøet… Så noe av det jeg gjør i dag er å researche det som kalles nudging. Nudging, eller dulting på norsk, er atferdsarkitektur. Et nudge er et enkelt tiltak som til rettelegger for ønsket handlinger uten forbud eller økonomiske insentiver. Dette er forbrukeratferd og det kombinerer de to superinteressante fagene psykologi og økonomisk teori. Så jeg spør: Hvordan kan vi helt enkelt og billig gjøre at folks automatiske handlinger, er ønskede handlinger?

Kjente eksempler på nudging er piano i trapper og flue i pissoarer. For å få folk til å velge bort rulletrappene, ble det lagt pianotangenter med lyd i trappetrinnene. Dette ble gjort blant annet i Odenplan i Sverige, og resultatet var at 63 prosent flere enn normalt brukte trappene. Et annet klassisk eksempel er påmalte fluer i pissoarene. Forskning viser at fluene reduserer tissebomming med 80 prosent, da menn ikke klarer å unngå å treffe dem. Universitetet i Oslo gjorde dette med gode resultater.

 

Så jeg tenker, hva kan SSHF gjøre? Avfall, kjemikalierhåndtering, matsvinn, energibruk, og tjenestereiser er noe av det jeg jobber med.

Kanskje SSHF kan gjøre som hotellkjeden Choice: de reduserte størrelsen på tallerkenene fra 24 til 21 cm i diameter, og reduserte matsvinnet med 20 %.
 

Vi kan spare strøm på at folk velger trapp fremfor heis. Selvom tiltaket på bildet under ikke er helt "innafor", gjør det at folk tenker to ganger før de velger bort trappene..

Vi kan heller gjøre som Gardermoen; de satt tørkerullholderen lenger ned på veggen. På den måten drar folk ut mindre papir, og de sparer millioner av kroner hvert år, og miljøet. Og for å få folk til å spare strøm, kan vi gjøre som Roskilde Universitet. Ved lysbryterne klistret de opp et bilde av en hånd som trykker på bryteren, samtidig som de hang opp plakater der det stod «9 av 10 slukker lyset». De reduserte strømforbruket med 20-26 prosent. Fantastisk, ikke sant?

[Tilbake]