Richard Stake


GATE: Østerveien 7

STED: Kristiansand

TELEFON: 41570076

NASJONALITET: Norsk

FØDT: 1987


Traineeplasseringer

0917-0318
Sørlandet Sykehus HF, avdeling for Teknologi og e-Helse

Arbeidserfaring

0616-0817
If Skadeforsikring, Kundebehandler, Registrering og behandling av forsikringskrav og øvrige relaterte kundehenvendelser ved motorskadeavdelingen i Kristiansand.
0614-0814
Swedol Kristiansand, Selger av hånd- og el-verktøy og utstyr i butikk til proffmarkedet, lagermedarbeider, sammenstilling av utstyr, pressing av hydraulikkslanger.
0613-0713
Island Offshore, Matros, Supply-fartøy – Vedlikehold av skip og utstyr, fortøyning, lasting og lossing av dekkslast, enkle kranoperasjoner, vakthold, sikkerhetsbesetning.
0510-0511
Island Offshore, Matros, Supply-fartøy samt brønnstimulerings-fartøy
0309-0310
KV Nordkapp, Kystvakten, Førstegangstjeneste - Logistikk, vakthold, mob-båt fører, røykdykker, flydekksmannskap.
0108-0309
Siem Offshore, Matroslærling og matros m/fagbrev - Supply-fartøy i Nordsjøen og seismikk (CSEM) i Sørkinahavet og Mexicogulfen
.0806-1207
Simon Møkster Shipping, Matroslærling, Supply-fartøy i Nordsjøen

Utdannelse

0815-0617
Universitetet i Agder, Sivilingeniør Industriell Økonomi og Teknologiledelse - Masteroppgave: Kartlegge viktigheten av ulike elementer som benyttes i samspills-modellen innen norsk byggebransje.
0812-0615
Universitetet i Agder, Ingeniør Mekatronikk - Bacheloroppgave: Utvikling og verifisering av et antikollisjonssystem mellom personellkurv og borebommer på en tunnelborerigg. Robotikk-beregning, antikollisjons-beregning, 3D-modellering og programmering av PLS til et «nær sanntids» simuleringsoppsett (Hardware-in-the-Loop), simulert i Simulink.
0811-0612
Universitetet i Agder, Forkurs Ingeniør
0805-0606
Kvadraturen Skolesenter, VK1 Sjøfartsfag
0803-0604
Kvadraturen Skolesenter, GK Mekaniske fag

Språk

Norsk, Engelsk