Even Fjellestad

Agder Energi AS - HR og Kontinuerlig forbedring

Business Region Kristiansand - Næringsutvikling og prosjektledelse

Kristiansand kommune - Organisasjonsdirektørens stab - FoUI og organisasjon

Send en e-post

Faizan M Ilyas

Agder Energi, prosjektledelse

Kristiansand kommune, økonomi

Send en e-post

Lena Bekken

Aust-Agder Fylkeskommune - Næringsavdelingen

Glencore Nikkelverk - Strategisk kompetansestyring, HR

Durapart - Forretningsutvikling, Strategi, og Innovasjon

Send en e-post

Marte B Drageset

Nye Veier - Prosjektkontor E39

Sørlandets Europakontor

Vest-Agder Fylkeskommune - Likestilt Arbeidsliv

Send en e-post

Sten Kristian K Mydland

Universitetet i Agder, IT-avdelingen

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten

Send en e-post

Hilde Kristin Steen

Sørlandet Sykehus, teknologi og e-helse

Sørlandets Europakontor

Agder Energi, seksjonen for Teknologi

Send en e-post

Linn Eriksen

Universitetet i Agder

Agder Energi AS, HR avdelingen

SSHF, Teknologi og E-helse - Stab

Send en e-post

Magnus Mariero

Nye Veier, avdeling for teknologi og utbyggingstrategi

Sørlandet sykehus, avdeling for teknologi og e-helse

Send en e-post

Silje Dagsvik

Kilden Teater og Konserthus, Marked

Fædrelandsvennen/Schibsted, Utviklingsavdelingen

Send en e-post

Simen Strømme Lian

Sparebanken Sør - Forretningsutvikling

Schibsted Norge - Digitale Brukerinntekter og Abonnement

USUS - opplevelsesøkonomi

Send en e-post

Solveig Steinsland

GE Healthcare Lindesnes - Eyde Trainee

Elkem Technology, Automasjon og Informasjonssystemer - Eyde Trainee

Saint-Gobain Ceramic Materials AS - Eyde Trainee - R&D

Send en e-post

Trym Krogstad

Agder Energi - Prosjekt og Innkjøp

Aust-Agder Fylkeskommune - Økonomi

EGDE Consulting

Send en e-post

Erik Åbyholm

Aust-Agder fylkeskommune - Næringsutvikling

Agder Energi - HR og kontinuerlig forbedring

Agder Energi HR - Kompetanse

Send en e-post

Kezia Drevdal

Foreldrepermisjon

Ugland Marine AS - HR avdeling

Avigo, Lillesand - Administrasjonsavdeling

Send en e-post

Maria Steinstø

Kristiansand Kommune, Teknisk, Plan- Bygg- og Oppmåling

Kristiansand Kommune. Teknisk, By og Samfunn

WSP Norge

Send en e-post

Miroslav Takev

Universitet i Agder, trainee.

Universitet i Agder, trainee

Kristiansandregionens kommunale IKT- tjeneste

Send en e-post

Nikolai Grødum Grønberg

Nye Veier

Sørlandets Europakontor, Brussel

Send en e-post

Rebekka Fjellvang Avtjern

Foreldrepermisjon

Aust-Agder fylkeskommune, organisasjonsavdelingen

Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen, stab

Send en e-post

Siv Elisabeth Rinden

Sparebanken Sør - Treasury

Agder Energi - Internrevisjon

Universitetet i Agder - Økonomiavdelingen

Send en e-post

Anne Dorthea Birkenes Skjebstad

Agder Energi AS

Kristiansand Kommune, økonomi

Aust-Agder Revisjon IKS

Send en e-post

Benedicte Thunning Kluck

Rambøll - Ingeniør byggteknisk avdeling

Nymo - Strukturingeniør. Prosjekt: Johan Sverdrup Drilling Platform

Send en e-post

Daniel Johansson

Grønn Kontakt

Grønn Kontant

UiA | Økonomiavdelingen

Send en e-post

Elias Lien

Vest-Agder fylkeskommune - Regionalavdelingen - Samferdselsseksjonen

Aust-Agder fylkeskommune - Fylkesrådmannens kontor - Plan og natur seksjonen

Send en e-post

Endre Helgeland

Eyde-Klyngen

Vest-Agder Fylkeskommune

Sørlandets Europakontor

Send en e-post

Hanne Wigemyr Kjeldsen

Agder Energi - HR/HMS

Sørlandet sykehus HF - Teknologi og e-helse

Send en e-post

Roger Susort

GCE NODE

Nye Veier

Send en e-post

Susanne Hulda Tollerød

Universitetet i Agder, Kommunikasjonsavdelingen

Boen Parkett AS, markedsavd

Send en e-post

Cathrine Karlson

Kristiansand Kommune - By og næring

Agder Energi

Send en e-post

Fabian Aaberg Andersen

UIA, Mechatronic Innovation Lab (MIL)

Innoventus Sør

GCE NODE

Send en e-post

Håvard Skattum

Vest-Agder fylkeskommune, Regionplan Agder

Kristiansand kommune, helse- og sosialsektoren

Kristiansand kommune, kultursektoren

Send en e-post

Jon Kalager

Aust-Agder Fylkeskommune | Energi, klima, miljø og næring

Agder Energi Nett | Avdeling Storkunde

Send en e-post

Judith Marita Mwanga

Aust Agder Revisjon

Vest Agder fylkeskommune

Send en e-post

Steinar Omnes

Sørlandet Sykehus HF - IKT avdelingen

Grønn Kontakt AS

Send en e-post

Sturla Thu Økland

Sørlandet Sykehus SSHF

Kristiansand Kommune - KR-IKT

Universitetet i Agder

Send en e-post

Andreas Vallevik

DNB

Vest Agder Fylkeskommune

Send en e-post

Ingrid Angeltvedt

Universitetet i Agder

Phonero

Sørlandet Sykehus HF- Eiendom / miljøsertifiseringer

Send en e-post

Marius Sowka

Phonero AS, prosjektmanager

Dyreparken AS, marketing

Grønn Kontakt AS, Forretningsutvikler

Send en e-post

Stian Finsådal

Agder Energi Nett (Teknisk avdeling)

Vest-Agder Fylkeskommune, Samferdselsseksjonen

Agder Energi Vannkraft (prosjektavdelingen)

Send en e-post

Stine Øyna

Sørlandets Europakontor, Brussel

Universitetet i Agder, Forskningssekretariatet

Send en e-post

Tina Norheim Abrahamsen

Kristiansand Dyrepark

Kristiansand Kommune, By og samfunn, Næring

Sørlandet Sykehus, driftsenheten

Send en e-post

Christian Magelssen

Idrettsrådgiver, Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune, HR avdelingen

Sørlandet Sykehus HF, Organisasjonsavdelingen

Send en e-post

Ida Kristine Moe

Otera Infra AS

Sørlandet sykehus - Prosjektmedarbeider på Utviklingsplan 2030

Kristiansand kommune - Kommunikasjonsenheten

Send en e-post

Isabelle-Louise Aabel

AKT - Agder Kollektivtrafikk

Sørlandets Europakontor, Brussel

Vest-Agder Fylkeskommune, Samferdselsenheten

Send en e-post

Jonas M. Gürrich

Agder Energi | IKT

Agder Energi Kraftforvaltning | Risiko- & Virksomhetsstyring

Kristiansand Kommune | Økonomienheten

Send en e-post

Jørgen Soot Kristiansen

Grønn Kontakt v/ Agder Energi

Send en e-post

Stine Grimsrud

Kilden teater og konserthus, markedsavdelingen

Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen

Agder Energi, avdeling samfunnskontakt

Send en e-post

Åshild Johanne Tveit

Phonero AS

Vennesla Kommune

Aust- Agder Fylkeskommune

Send en e-post

Ingrid Schiager

Saint Gobain Ceramic Materials AS

GE Healthcare

Glencore Nikkelverk

Send en e-post

Kine Storbukås

Glencore nikkelverk, Assset entitlement.

Avigo

Kristiansand Kommune, By og samfunnsenheten

Send en e-post

Kristine Knutsen

Kristiansand kommune,

Sørlandet Sykehus, prosjekt 2030

Boen Bruk AS

Send en e-post

Lino A. Dolva

Sørlandet sykehus HF

Agder Energi

MacGregor

Send en e-post

Mathias Bernander

Universitetet i Agder

Kristiansand Havn KF

Sørlandets Europakontor, Brussel

Send en e-post

Pål Øien Lunde

Mediehuset Fædrelandsvennen

Send en e-post

Tonje Nyblin

Kristiansand kommune, personalenheten

Sørlandet sykehus, Organisasjonsavdelingen

Send en e-post

Anine-Catharina Martinsen Charlsen

Otera Infra. Organisasjonsutvikling

Nordea,Talentutviklingsprosjekt, Region Sør-Vest

Sørlandet Sykehus HF. Driftsenheten

Send en e-post

Erle Holstad Wright

Agder Energi - Kommunikasjonsavdelingen

Kristiansand Havn KF - Administrasjonen

Aust-Agder fylkeskommune - HR-avdelingen

Send en e-post

Mattias Nilsson

UiA Grimstad (Renewable Energy)

Viking Heat Engines

Send en e-post

Thomas E. Wikstøl

Konsulent - Kristiansand Havn KF

Business Process Coordinator, Intercompany - National Oilwell Varco

Prosjektleder - Sørlandet Sykehus HF

Send en e-post

Øyvind Bjørnskau Johannesen

J.J. Ugland Companies

Nordea AS

Siem Offshore

Send en e-post

Frederik Bratt Kjebekk

APL Norway AS (NOV)

APL Norway AS (NOV) Singapore

SSHF

Send en e-post

Knut-Kristian Aas Bjørnstad

Universitetet i Agder, Økonomiavdelingen

Sørlandets Sykehus, miljøsertifisering

NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder

Send en e-post

Sami Hansen

Sørlandets Europakontor (Brussel)

Grønn Kontakt

Universitetet i Agder

Send en e-post

Tine Mette Falck

Knutepunkt Sørlandet

Agder Energi Kraftforvaltning

Aust-Agder fylkeskommune, økonomiavdelingen

Send en e-post

Tomas Torgersen

Agder Energi, Rammevilkår, Samfunn og konsernutvikling

Agder Energi Kraftforvaltning, Markedsanalyse

Kristiansand Kommune, Sentral økonomienhet

Send en e-post

Tore Næss

APL Norway AS (NOV)

UiA

Origo Solutions

Send en e-post

Vibecke Milde Fantoft

Universitetet i Agder, prosjektet \"Nye uia.no\"

UiA , prosjekt Nye uia.no

Otera, kommunikasjon

Send en e-post

Andrea L. Rosness

Grønn Kontakt AS

Sparebanken Sør, Digitale Kanaler

Grønn Kontakt AS - Agder Energi

Send en e-post

Eli Bjørnø Sjulstad

Norconsult, Miljøseksjonen

Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten

Avfall Sør, Utvikling, kommunikasjon og miljø

Send en e-post

Hanne Watts

Innoventus

Vest-Agder fylkeskommune - Næring og energi

Otera

Send en e-post

Line Smith

National Oilwell Varco Norge

Agder Energi AS- Økonomi, finans og risiko

Sparebanken Sør- Økonomi/Eiendomsdrift

Send en e-post

Magnus Gravem

Agder Energi

Otera Avotech / Otera Elektro Øst

Sørlandets Europakontor i Brussel

Send en e-post

Nina Thomson Bakke

Nettbuss AS

Sørlandet Sykehus HF

Haydom Lutheran Hospital, Tanzania

Send en e-post

Ragne Karine Eklind

Kristiansand kommune, økonomienheten

Kristiansand kommune, sentral økonomienhet

Kristiansand Dyrepark AS, HR-avdelingen

Send en e-post

Even Nyheim Guttormsen

National Oilwell Varco

Universitetet i Agder, jurist

Send en e-post

Frantz Johan Agerbo

Boen AS

3B Fibreglass Norway AS

Sørlandets Sykehus HF - Organisasjonsavdelingen.

Send en e-post

Hilde Rau Heien

COWI, miljø og avfall Sør/Vest

Kristiansand kommune, by- og samfunnsenheten

Send en e-post

Knut Håkon Jordheim

Sørlandets Sykehus, driftenheten

Faveo Prosjektledelse

Nettbuss Sør

Send en e-post

Lukas Georg Wedemeyer

Sørlandets Europakontor, Brussels

Kristiansand Kommune, By- og samfunn, internasjonalt og næring

Sørlandets Kompetansefond

Send en e-post

Sturle Hamre

Vest Agder Fylkeskommune. Rådgiver Bygg og Innkjøp

Vest Agder Fylkeskommune, Prosjektleder \"Ufrivillig deltid\"

Sørlandets Sykehus. Driftsenheten

Send en e-post

Linn-Therese Bjugan

Otera AS

Nordea

Sørlandets Sykehus

Send en e-post

Mathias Havgar

Eyde-nettverket, sekretariat

Aust-Agder Fylkeskommune

Sørlandets Europakontor, Brussel

Send en e-post

Silje Solvang

Universitetet i Agder

Sørlandets Europakontor, Brussel

Kristiansand Kommune

Send en e-post

Alena Bohackova

Kristiansand Kommune

Send en e-post

Christen Hermansen

Fædrelandsvennen

Kristiansand kommune

Cultiva/Sørlandets Kompetansefond

Send en e-post

Fredrik Skau Gundersen

Agderforskning

Agder Energi, Nett

Sørlandets Europakontor

Send en e-post

Hege Erklev

Nordea AS, storkunder

Universitetet i Agder, økonomi og finans

Sørlandets Sykehus, økonomi

Send en e-post

Jarle Espeland

Otera AS

National Oilwell i Arendal (APL)

Universitetet i Agder, data

Send en e-post

Liv-Mari Granum

Kristiansand Kommune

Sørlandets Sykehus, informasjon

Aust-Agder Fylkeskommune, informasjon

Send en e-post

Randi F. Moland

Otera AS

Fædrelandsvennen

Sørlandets Sykehus

Send en e-post

Rannveig Tobiassen

Innoventus

Universitetet i Agder

Send en e-post

Agnete Alveberg

APL

NODE

Vest-Agder Fylkeskommune

Send en e-post

Anders Hamre Kulien

Fevennen

Aust-Agder Fylkeskommune

Send en e-post

Anders Hansson

Aust-Agder Fylkeskommune

Cultiva og Sørlandets Kompetansefond

Omdømme Sørlandet

Send en e-post

Anders Ruenes

Ergo Ephorma

Høgskolen i Agder

Sørlandets Europakontor

Send en e-post

Andreas Eriksen

DnB NOR Bank ASA

Sørlandets Europakontor, Brussel

Send en e-post

Anne Berit Moe

Ella

Dyreparken

Cultiva og Sørlandets Kompetansefond

Send en e-post

Anne Klepsland Simonsen

Fædrelandsvennen

Sørlandets Sykehus HF

Agder Energi

Send en e-post

Anne Marie Mølland

Universitetet i Agder

NAV Arbeidslivssenter

Kristiansand Kommune

Send en e-post

Anne Siri Skomedal

Sørlandets Sykehus HF

Universitetet i Agder

Knutespunkt Sørlandet

Send en e-post

Anne Skjærvestad

Kristiansand Kommune

Høgskolen i Agder

Sparebanken Sør

Send en e-post

Anne-Margrethe Stokke-Olsen

Fibra Networks

Arendal Kommune

APL

Send en e-post

Baljinder Singh Rihel

Nordea

Agder Energi, Nett

Agder Energi, Konsern

Send en e-post

Birgitte Langedrag

Fædrelandsvennen

Kristiansand Dyrepark AS

Sørlandets Sykehus HF, Driftsenheten

Send en e-post

Bjørn Ole Johanessen

Aust-Agder Fylkeskommune

Sørlandets Sykehus HF

Agder Energi

Send en e-post

Einar Thygesen

Ugland

Agder Energi

UMOE Mandal

Send en e-post

Endre Amundsen

Aust-Agder Fylkeskommune

Sørlandets Europakontor

Agder Energi

Send en e-post

Erik Berge

Agder Energi, konsernstab

ScanTrade AS

Sørlandets Sykehus HF, Driftsenheten

Send en e-post

Erik Kristoffersen

Infocare

Agder Energi

Kristiansand Kommune

Send en e-post

Erik Spieler

GE Healthcare

Kristiansand Kino

Sørlandets Sykehus HF

Send en e-post

Erling Nakkestad

Boen AS

Fædrelandsvennen

Universitetet i Agder

Send en e-post

Even B. Hardeland

GE Healthcare

Dyreparken

Nordea

Send en e-post

Fatima Beig

Kristiansand Kommune

UMOE Mandal

APL

Send en e-post

Gerd Johanne Hestnes

Kristiansand Kommune

Sørlandets Sykehus HF

Send en e-post

Gisle Brøvig

Eyde-nettverket

Post- og teletilsynet

Send en e-post

Hanne Amalie Sklett Larsen

Kristiansand kommune, organisasjonssektoren

Sørlandets Europakontor, Brussel

Sørlandets Sykehus HF, Driftsenheten

Send en e-post

Helene Isaksen

Cultiva og Sørlandets Kompetansefond

Sørlandets Sykehus HF

Universitetet i Agder

Send en e-post

Hilde Tjønneland Jomaas

Kristiansand Kommune

LOS

Dyreparken

Send en e-post

Ina Jacobsson Cassidy

Kristiansand Kommune

Trygdeetatens arbeidslivssenter

Agder Energi

Send en e-post

Kim Øvland

Agder Energi Nett AS, storkunde

Kristiansand Dyrepark AS, kommersiell avdeling

Fædrelandsvennen, prosjektteam

Send en e-post

Kjell Sverre Drange

Kristiansand Kommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Send en e-post

Kjetil Bøe

Sparebanken Sør, Arendal

Sørlandets Sykehus HF

Nordea

Send en e-post

Knut Lindland

Rambøll, Analyse, strategi og olan

Agder Energi, Prosjekt Divisjonen

Kristiansand Kommune, Rådmannens Stab

Send en e-post

Kristin Hallandvik

Kristiansand Kommune

Sørlandets Sykehus

Agder Energi

Send en e-post

Mari Helland Frøysnes

Agder Energi

Kristiansand Kommune

Fædrelandsvennen

Send en e-post

Marie Brøvig Andersen

LOS

Kristiansand Kommune

Cultiva og Sørlandets Kompetansefond

Send en e-post

Mette Fossan

Cultiva/Sørlandets Kompetansefond

Trainee Sør

Vest-Agder Fylkeskommune

Send en e-post

Morten Hoveland

Sparebanken Sør

Agder Energi

Send en e-post

Radka Buronova

Boen

Sørlandets Europakontor

SR Bank

Send en e-post

Ragnhild Aamodt

Nordea

Kristiansand Kommune

Rambøll

Send en e-post

Siglin Solbakken

Kristiansand Kommune

Sparebanken Sør

Send en e-post

Siri-Helen Egeland

Vest-Agder Fylkeskommune

Kristiansand Kommune

Send en e-post

Stig Urke

DnB Nor

UNOE Mandal

Agder Energi

Send en e-post

Svein Anders Gjemlestad

Høgskolen i Agder

Kristiansand Kommune

Agder Energi

Send en e-post

Terje Lauritsen

Arendal Kommune

LOS

Sørlandets Sykehus

Send en e-post

Tina Bangsund Olsen

Agder Energi

Kristiansand Kommune

Send en e-post

Tor-Aage Lukashaugen

Kristiansand Kommune

Universitetet i Agder

Sørlandets Sykehus HF

Send en e-post

Tore Bersvendsen

Haydom Sykehus, Tanzania

Kristiansand Kommune, Rådmannens Stab

Sørlandets Sykehus HF, Driftsenheten

Send en e-post

Torleiv Stien Grimsrud

Aust-Agder Fylkeskommune

Agder Energi

Sørlandets Europakontor

Send en e-post

Øyvind Stenvik Andersen

Sørlandets Sykehus HF

Universitetet i Agder

Kristiansand Kommune

Send en e-post