Anne Dorthea Birkenes Skjebstad

Agder Energi AS

Kristiansand Kommune, økonomi

Aust-Agder Revisjon IKS

Send en e-post

Benedicte Thunning Kluck

Rambøll - Ingeniør byggteknisk avdeling

Nymo - Strukturingeniør. Prosjekt: Johan Sverdrup Drilling Platform

Send en e-post

Daniel Johansson

Grønn Kontakt

Grønn Kontant

UiA | Økonomiavdelingen

Send en e-post

Elias Lien

Vest-Agder fylkeskommune - Regionalavdelingen - Samferdselsseksjonen

Aust-Agder fylkeskommune - Fylkesrådmannens kontor - Plan og natur seksjonen

Send en e-post

Endre Helgeland

Eyde-Klyngen

Vest-Agder Fylkeskommune

Sørlandets Europakontor

Send en e-post

Hanne Wigemyr Kjeldsen

Agder Energi - HR/HMS

Sørlandet sykehus HF - Teknologi og e-helse

Send en e-post

Roger Susort

GCE NODE

Nye Veier

Send en e-post

Susanne Hulda Tollerød

Universitetet i Agder, Kommunikasjonsavdelingen

Boen Parkett AS, markedsavd

Send en e-post