Even Fjellestad

Agder Energi AS - HR og Kontinuerlig forbedring

Business Region Kristiansand - Næringsutvikling og prosjektledelse

Kristiansand kommune - Organisasjonsdirektørens stab - FoUI og organisasjon

Send en e-post

Faizan M Ilyas

Agder Energi, prosjektledelse

Kristiansand kommune, økonomi

Send en e-post

Lena Bekken

Aust-Agder Fylkeskommune - Næringsavdelingen

Glencore Nikkelverk - Strategisk kompetansestyring, HR

Durapart - Forretningsutvikling, Strategi, og Innovasjon

Send en e-post

Marte B Drageset

Nye Veier - Prosjektkontor E39

Sørlandets Europakontor

Vest-Agder Fylkeskommune - Likestilt Arbeidsliv

Send en e-post

Sten Kristian K Mydland

Universitetet i Agder, IT-avdelingen

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten

Send en e-post