Ingrid Schiager

Saint Gobain Ceramic Materials AS

GE Healthcare

Glencore Nikkelverk

Send en e-post

Kine Storbukås

Glencore nikkelverk, Assset entitlement.

Avigo

Kristiansand Kommune, By og samfunnsenheten

Send en e-post

Kristine Knutsen

Kristiansand kommune,

Sørlandet Sykehus, prosjekt 2030

Boen Bruk AS

Send en e-post

Lino A. Dolva

Sørlandet sykehus HF

Agder Energi

MacGregor

Send en e-post

Mathias Bernander

Universitetet i Agder

Kristiansand Havn KF

Sørlandets Europakontor, Brussel

Send en e-post

Pål Øien Lunde

Mediehuset Fædrelandsvennen

Send en e-post

Tonje Nyblin

Kristiansand kommune, personalenheten

Sørlandet sykehus, Organisasjonsavdelingen

Send en e-post