Stian Finsådal


Traineeplasseringer

2015-2016
Vest-Agder Fylkeskommune, Samferdselsseksjonen
2015-2015
Agder Energi Nett (Teknisk avdeling)
2014-2015
Agder Energi Vannkraft (prosjektavdelingen)