Lukas Georg Wedemeyer

Traineeplasseringer

2012-2012
Sørlandets Europakontor, Brussels
2012-2012
Kristiansand Kommune, By- og samfunn, internasjonalt og næring
2011-2012
Sørlandets Kompetansefond