Benedicte Thunning Kluck

Traineeplasseringer

2016-2017
Rambøll - Ingeniør byggteknisk avdeling
2016-2016
Nymo - Strukturingeniør. Prosjekt: Johan Sverdrup Drilling Platform
2015-2016
Nymo - Strukturingeniør. Prosjekt: Johan Sverdrup Drilling Platform