Magnus Mariero

Traineeplasseringer

2017-2017
Nye Veier, avdeling for teknologi og utbyggingstrategi
2016-2017
Sørlandet sykehus, avdeling for teknologi og e-helse