Marte B Drageset

Traineeplasseringer

1.03.18-21.08.18
Nye Veier - Prosjektkontor E39
01.09.17-28.02.18
Sørlandets Europakontor
01.03.17-31.08.17
Vest-Agder Fylkeskommune - Likestilt Arbeidsliv