Faizan M Ilyas

Traineeplasseringer

01.09.17-
Agder Energi, prosjektledelse
01.03.17-
Kristiansand kommune, økonomi