Lena Bekken

Traineeplasseringer

09.2017-
Aust-Agder Fylkeskommune - Næringsavdelingen
03.2018-08.2018
Glencore Nikkelverk - Strategisk kompetansestyring, HR
03.2017-08.2017
Durapart - Forretningsutvikling, Strategi, og Innovasjon