Tonje Nyblin

Traineeplasseringer

2014-2015
Kristiansand kommune, personalenheten
2013-2013
Kristiansand kommune, personalenheten
2012-2013
Sørlandet sykehus, Organisasjonsavdelingen