Kristine Knutsen

Traineeplasseringer

2014-2015
Sørlandet Sykehus, prosjekt 2030
2014-2014
Kristiansand kommune,
2013-2014
Boen Bruk AS