Mathias Bernander

Traineeplasseringer

2014-2015
Kristiansand Havn KF
2014-2014
Universitetet i Agder
2013-2014
Sørlandets Europakontor, Brussel