Christian Magelssen

Traineeplasseringer

2015-2015
Idrettsrådgiver, Vest-Agder fylkeskommune
2014-2015
Aust-Agder fylkeskommune, HR avdelingen
2014-2014
Sørlandet Sykehus HF, Organisasjonsavdelingen