1ndtc
"Norwegian Digital Travel Conference" som arrangeres av USUS.

Min hverdag i USUS

En ny hverdag i arbeidslivet, men i USUS har jeg allerede fått lært “alt” om markedsføring av destinasjonen Sørlandet. Her er min hverdag i USUS.

Nå har jeg allerede vært tre måneder i min første plassering i Trainee Sør, nemlig i USUS AS. USUS er en næringsklynge for reiseliv-, kultur og opplevelser. Dette er bare kompetansedelen av oppgaver som jobbes med her. Den andre delen går ut på å synliggjøre Sørlandet som en destinasjon, gjennom merkevaren Visit Sørlandet. Det er spesielt to store arrangementer som blir arrangert av USUS i løpet av et år, Norwegian Digital Travel Conference og Vinterkonferansen. 

Noen av de arbeidsoppgavene jeg jobber med handler om å markedsføre Sørlandet.

Den lille gjengen på seks personer i USUS, inkludert meg selv, har tatt meg veldig godt imot og med åpenhet. Noe som gir meg god takhøyde for å komme med innspill og kommentarer. Samtidig som de også er flinke til å veilede meg og gi kommentarer til de tingene jeg jobber med, og gitt meg mulighet til å bli godt kjent med dem. 

Noen av de arbeidsoppgavene jeg jobber med handler om å markedsføre Sørlandet, og få både turister og lokale til å besøke steder og arrangementer. Dette gjør vi på forskjellige måter. Jeg skriver blant annet artikler eller blogginnlegg om populære steder eller arrangementer som folk burde ta turen til, lager videoer, driver markedsføring via sosiale medier og lager poster til nettsiden til visit Sørlandet.I tillegg til disse arbeidsoppgavene som gjennomføres på ukentlig basis, har jeg har fått være med på bedriftsbesøk og jobbet med noen av de bedriftene som er medlem av USUS. Det er mye spennende som skjer, og ekstra moro når vi tar turen ut for å møte mange av de utrolig flinke bedriftene vi har på Sørlandet!

Her ville vi vise deltakerne hvor viktig det er å skape et engasjement rundt sin egen bedrift.

I tillegg til mange av disse oppgavene har jeg også fått være med på å holde en Workshop i stories på Sosiale medier. Workshopen ble arrangert som en del av kompetanseutvikling for bedrifter, og var åpent for alle til å melde seg på. Workshopen ble tilrettelagt for å gå igjennom nokså grunnleggende ting innenfor sosiale medier, og stories som blir brukt mer og mer for å markedsføre bedrifter. Her ville vi vise deltakerne hvor viktig det er å skape et engasjement rundt sin egen bedrift, og at sosiale medier og stories er et bra verktøy man kan bruke til dette. 

Gleder meg til veien videre!