krsbiz_logo_navn_graablaa
Foto: Business Region Kristiansand

Muligheter, samarbeid, børs og katedral i Business Region Kristiansand

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Som fasilitatorer er alle de kompetente og flinke menneskene som jobber her opptatt av å løfte frem alle gode krefter og sørge for at andre lykkes.

Business Region Kristiansand har store ambisjoner. De ønsker å jobbe med en offensiv og helhetlig næringssatsing, og fremme Kristiansandsregionen som en vekstkraftig kompetanseregion. Dette ønsker de å oppnå ved å ta initiativ til løsninger og finne de rette verktøy for å samhandle bedre omkring næringsutvikling som region. Med andre ord vil Business Region Kristiansand være en katalysator for å utløse et større samlet potensiale. Det finnes mange ulike eksempler på gode prosjekter i Business Region Kristiansand. Kompetanse og fagfelt spenner vidt, og jeg har valgt ut noen som jeg har vært heldige å få jobbe med.

Vindmuligheter på Sørlandet

Prosjekt Vindmuligheter er en del av Birkenes Næringsforum og skal sikre 250 millioner kroner til lokalt og regionalt næringsliv, av en planlagt totalinvestering på 800-900 millioner kroner. I tillegg tas det sikte på betydelige lokale inntekter knyttet til langsiktig drift av anlegg. Prosjektet søker å lykkes ved å tilrettelegge for små og store lokale leverandører, minimere miljømessig avtrykk og skape nye samarbeid og innovasjon i ulike virksomheter – blant annet utvikling av regionalt kompetansenettverk for vind.

En idé som kan vise seg som en verdensrevolusjon er Aanesland Fabrikkers tanke om å bygge vindmølletårn i tre. Interessen har vært stor blant lokale, regionale og nasjonale politikere, så vel som blant vindmølleutbyggere. Det kan bli en verdensnyhet.

I samarbeid med næringslivet

Business Region Kristiansand samarbeider tett med næringslivet på mange ulike plan, blant annet som medarrangører på ulike seminarer og konferanser. Et godt eksempel på dette er Næringslivsdagen 2019 hvor vi løftet frem og lærte av dem som har turt å gå sine egne veier, har tatt sjanser, satset høyt og skapt verdier. Et gjennomgående budskap var at det er viktig å anerkjenne at det å ta sjanser også medfører risiko for å feile, og at det å feile er greit og bør hylles.

Nærinslivsdagen satte fokus på hvordan vi kan bygge Sørlandet i fremtiden. I følge FoU-indikatorer er Sørlandet dessverre en region med lite innovasjon og nyutvikling. Derfor var det ekstra viktig for Næringslivsdagen 2019 å løfte frem dem som turte å ta risiko, og kanskje dermed skapte aller mest. Dem bør man la seg inspirere av.

Børs og katedral

Et annet godt eksempel på samarbeid er hvordan Business Region Kristiansand har jobbet med kunstnermiljøet i Kristiansand og kultursektoren. I samarbeid med Deconform, Kristiansand kommune og Kulturrådet stilte vi spørsmål ved hvordan kan organisasjoner og bedrifter kan bruke kunst for å nå strategiske mål. Hvordan kan man samarbeide på en måte som kan fungere for både kunstnere og bedrifter. Representanter fra det private næringsliv fortalte hvordan deres verdier og strategier hadde blitt synliggjort gjennom kunst og vi fikk vite mye om hva kunstnere, næringsdrivende og byplanleggere kan lære hverandre.

Oppsummert er Business Region Kristiansand en kompetent og attraktiv arbeidsplass. I det vide spennet av prosjekter er det mange faglige dimensjoner som materialiserer seg i givende konkrete oppgaver.