kristiansand-kommune

Siste periode i Kristiansand kommune

Min tredje plassering i Trainee Sør er i økonomienheten i Kristiansand kommune. Det å være Trainee i Kristiansand kommune er spennende, men det er spesielt én ting som gjør det ekstra spennende å være her akkurat nå: nemlig kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing 
Kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand skal slås sammen til en ny felles kommune fra 1. januar 2020.

Som Trainee har jeg gjentatte ganger hørt rundt i gangene at kommunesammenslåingen er som å skifte hjul i fart. Etter å ha vært i kommunen en liten stund nå, har jeg forstått hva det innebærer. Mine kollegaer har engasjert seg i flere delprosjekter i nye Kristiansand, i tillegg til sine vanlige arbeidsoppgaver. Jeg som Trainee, kan se at det er en hektisk, men også en spennende tid for de ansatte. De ansatte i de tre kommunene jobber med å holde driften i gang, samtidig som de sammen skal bygge en ny kommune.

Det å være Trainee i en organisasjon som går gjennom en slik omstillingsprosess er ekstremt lærerikt. Jeg får være med å følge utviklingen og se hvordan prosessen påvirker organisasjonen.

At kommunen har god erfaring med å ha Trainee er det ikke tvil om. Selv om det er hektiske tider for ansatte og ledere med bygging av ny organisasjon, er ikke jeg som Trainee glemt. Tvert imot! Jeg har fått oppgaver med mye ansvar, og har til og med fått mulighet til å gjøre oppgaver i programmet nye Kristiansand kommune. Så, allerede etter to måneder har jeg fått enstemmig vedtak i min første sak i Fellesnemda. 

Så, over til Økonomienheten hvor jeg er så heldig å ha min siste Traineeplassering. Økonomienheten har ansvar for kontroll og utvikling av kommunens økonomistyring. En stor del av den daglige driften i enheten er blant annet utarbeidelse av handlings- og økonomiplaner, tertialrapporter, oppfølging av sektor og eierskapsoppfølging.

Som Trainee i økonomienheten har jeg tidlig fått oppgaver med mye ansvar, og fått lov til å være med på spennende møter og arrangementer. Det nærmer seg at Traineeperioden er over for min del, men frem til da skal jeg nyte de siste månedene jeg har igjen i som Trainee i kommunen.

Jeg ønsker alle mine kolleger i Kristiansand kommune lykke til med videre arbeid rundt kommunesammenslåingen, og med slike dyktige kolleger er jeg helt sikker på at den nye kommunen ikke kan bli annet enn bra både for ansatte, innbyggere og næringslivet!