1logo-austagderfylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune er et regionalt forvaltningsorgan ledet av 35 folkevalgte representanter i Fylkestinget. Fylkeskommunen har ansvar for regionalutvikling, videregående opplæring, næringsutvikling, samferdsel, kultur og tannhelsetjenester i fylket. 
Aust-Agder fylkeskommune har ca 890 årsverk og ledes av fylkesrådmann Arild Eielsen.

http://www.austagderfk.no/