1logo-durapart

Durapart AS

Durapart er en arbeids - og inkluderingsbedrift, og har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Vi skal være en spydspiss i arbeidsinkludering i Agder. Durapart ser stadig på nye veier å gå for å få folk i jobb. Utviklingsarbeidet som våre fagfolk gjør, gir nye tilnærminger til hva som skal til for å gi personer en ny start. Du finner oss på Krøgenes i Arendal og på Vinterkjær i Risør.

http://www.durapart.no/