logo-vestagderfylkeskommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Fylkeskommunen er det regionalpolitiske forvaltningsnivået i Vest-Agder. Folkevalgte politikere leder fylkeskommunens virksomhet gjennom fylkestinget og flere utvalg, råd og nemnder. Fylkeskommunens politikere har ikke bare ansvar for fylkeskommunens egen drift. Fylkespolitikerne har også regional utvikling som en viktig oppgave. Fylkesplanarbeidet er sentralt i den sammenheng. For å gjennomføre regionale utviklingsprosjekter samarbeider fylkeskommunen med en rekke partnere innen både offentlig og privat virksomhet. Utdanning er fylkeskommunens største virksomhet. De videregående skolene gir et variert tilbud innen en rekke studieretninger og lærefag. I fylket er det om lag 1500 lærlinger og ca 6300 elever.

http://www.vaf.no/