logo-avigo

Avigo AS

Sammen med næringslivet, eiere og oppdragsgivere jobber Avigo med å få folk som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Vi er overbevist om at alle kan finne en plass i arbeidslivet gjennom skreddersydde løsninger og individuell oppfølging. Vår jobbveiledere har spisskompetanse innen attføringsfaget, virkemidlene som er tilgjengelige fra NAV og arbeidslivet i vår region. Vi kan også tilby kvalifisering på vei mot jobb eller studier gjennom blant annet karriereveiledning, basiskompetanse og skreddersydd arbeidspraksis.

http://avigo.no/