25.01.2016

Nye Veier viser vei i Trainee Sør

Vi ønsker det nye veiselskapet Nye Veier AS velkommen som ny deltagende virksomhet i Trainee Sør. Vi gleder oss til kommende samarbeid.

Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier som binder Norge sammen, og knytter landet til hovedveier i utlandet. Nye Veier AS er etablert som en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggerne mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

I oppstartsporteføljen ligger syv veistrekninger med en foreløpig investeringsramme på ca. 130 milliarder kroner. 553 km vei skal være bygd ut i løpet av en 20-årsperiode:

E6 Trøndelag                                 

E6 Ulsberg - Melhus 
E6 Ranheim - Værnes
E6 Kvithammar - Åsen

E6 Mjøsregionen

E6 Kolomoen - Moelv
E6 Moelv - Biri 
E6 Biri - Vingrom 
E6 Vingrom - Ensby

E18 Langangen - Grimstad

E18 Langangen - Rugtvedt 
E18 Rugtvedt - Dørdal 
E18 Dørdal - Tvedestrand 
E18 Tvedestrand - Arendal 
E18 Arendal - Grimstad

E39 Kristiansand - Sandnes

E18/E38 Ytre Ringveg Kristiansand
E39 Volleberg - Lindelia-Døle bru
E39 Mandal - Vigeland
E39 Livold - Fardal
E39 Fardal - Lyngdal Vest
E39 Lyngdal Vest - Sandnes


Nye Veier ønsker trainee Roger Susort  fra Trainee Sør velkommen som trainee det neste halve året. Han starter 1. mars og vil primært knyttes til avdelingen for Teknologi og Utbygging, ledet av Anette Aanesland.


Roger har en Master i Industriell økonomi fra Universitet i Stavanger med spesialisering prosjektledelse, risiko analyse og kontrakt. Videre har han en Bachelor innen bygg og konstruksjon og fagbrev i vei & anlegg. Han har også arbeidspraksis fra NCC og fra Forsvaret.


Les mer om Nye Veier AS

Nye Veier samarbeider med Trainee Sør


[Tilbake]